Testanlegg for CO2-fangst på Klemetsrud åpnet

Oslo kommune; aker solutions; Klemetsrud; CO2-fangst  
Mandag åpnet testanlegget for CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Gassnova-sjef Trude Sundset gratulerte både Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune og Aker Solutions med dagen og ønsket dem lykke til med testingen.
Klemetsrud-anlegget

Klemetsrud

Foto: Scanpix

Aker Solutions mobile testanlegg er installert på Klemetsrud,

og testingen skal pågå i fem måneder. Testingen gjøres som en del av mulighetsstudien for fullskala CO2-fangst som skal ferdigstilles sommeren 2016. Regjeringen har en ambisjon om å få på plass minst et fullskala anlegg for CO2-fangst innen 2020. Gassnova koordinerer arbeidet med mulighetsstudiene som også utføres på sementfabrikken til Norcem i Brevik og på Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn.

Dette er første gang CO2 fanges fra et energigjenvinningsanlegg for avfall. Avfallshåndtering er en bransje i vekst internasjonalt som forventer strengere klima- og miljøkrav i årene som kommer.

Aker Solutions har lang erfaring med CO2-fangst og har blant annet utviklet teknologien sin gjennom testing på Teknologisenteret på Mongstad.

Bellona, som i mange år har vært en uvurderlig pådriver for karbonfangst og -lagring, har vært en viktig rådgiver for Oslo kommune og CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud.

Oslo kommune; aker solutions; Klemetsrud; CO2-fangst

Gassnova © 2019

Personvernserklæring