Fakta om CCS

CO2-håndtering; CCS  
CO2-håndtering er en teknologi som reduserer store utslipp av karbondioksid, CO2. Teknologien omfatter en fangst-, en transport- og en lagringsdel.
Hva er CCS

​​​

Foto: Helge Hansen

CO2-håndtering kalles ofte "karbon fangst og lagring".

På engelsk brukes CCS, carbon capture and storage. CCS er i ferd med å bli innarbeidet som forkortelse også i det norske teknologimiljøet.

CO2-håndtering utføres gjennom tre hoved trinn:

Fangst

CO2 skilles ut, fra andre gasser i en utslippsstrøm, i en kjemisk prosess. Den "fanges". CO2-strømmen komprimeres og sendes til videre til transport.

Transport

Når CO2 gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, transporteres den enten via rørledninger eller i tankbiler og skip, til et sted som er egnet for permanent lagring.

Lagring

CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i undergrunnen, i dybder på en kilometer eller mer. De geologiske formasjoner som egner seg til CO2 lagring, består av porøse lag som kan oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 lekker ut.

CO2-håndtering vil være en aktuell teknologi for å få ned utslipp av CO2 fra store industrier, bl. a fra kraftverk basert på kull, olje eller gass, fra olje- og gassanlegg, stålverk og sementfabrikker.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring