Fangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporterhttps://www.gassnova.no/no/fangst-aktørene-har-overlevert-sine-ccs-rapporterFangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporter2019-11-04T16:52:17ZFortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier, og dette er en viktig milepæl for deres CO2-fangst prosjekter.
Rune Gutteberg Hansen ny kommunikasjonssjef i Gassnovahttps://www.gassnova.no/no/rune-gutteberg-hansen-ny-kommunikasjonssjef-i-gassnovaRune Gutteberg Hansen ny kommunikasjonssjef i Gassnova2019-10-15T11:26:48ZRune Gutteberg Hansen (48), som denne uken startet som leder for kommunikasjonsavdelingen i Gassnova, har kommunikasjonserfaring fra private og offentlige virksomheter – nasjonalt og internasjonalt.
Viktig milepæl for CO2-prosjekt nåddhttps://www.gassnova.no/no/viktig-milepæl-for-co2-prosjekt-nådd-(2)Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd2019-10-14T07:48:11ZEn rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.
Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2https://www.gassnova.no/no/fortsatt-stor-satsing-på-fangst-og-lagring-av-co2Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO22019-10-08T10:03:43ZRegjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.
Vellykket CCS-konferansehttps://www.gassnova.no/no/eunorwayccsVellykket CCS-konferanse2019-06-19T14:39:36ZDen europeiske høynivå CCS-konferansen i Oslo torsdag 5. september samlet over 430 deltagere fra 26 land til gode diskusjoner, informasjonsutveksling og avtaleingåelser.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring