Ny kommunikasjonsleder i Gassnovahttps://www.gassnova.no/no/ny-kommunikasjonsleder-i-gassnovaNy kommunikasjonsleder i Gassnova2018-06-27T12:09:27ZGunnar Angeltveit (65) er ansatt som ny kommunikasjonsleder i Gassnova SF. Han har bred erfaring innen kommunikasjon, beredskap og krisehåndtering fra offentlig og privat sektor.
Fangst og lagring av CO2 inn i en ny fasehttps://www.gassnova.no/no/fangst-og-lagring-av-co2-inn-i-en-ny-faseFangst og lagring av CO2 inn i en ny fase2018-06-27T12:06:54ZNorge går nå inn i en ny fase når det gjelder fangst, transport og lagring av CO2. Norge planlegger å bygge en infrastruktur som hele Europa kan dra nytte av.
Industribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudiehttps://www.gassnova.no/no/co2-hub-nordland-får-millionstøtte-til-co2-fangststudieIndustribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie2018-06-21T11:11:15ZProsessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og er innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.
Energi21 med ny strategi. CCS ett av seks satsingsområderhttps://www.gassnova.no/no/energi21-med-ny-strategi-ccs-ett-av-seks-satsingsområderEnergi21 med ny strategi. CCS ett av seks satsingsområder2018-06-21T07:30:05ZEnergi21 har lagt fram sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 har nå fått utvidet sitt mandat til også å omfatte energiteknologier innen transportsektoren.
Årsrapport 2017https://www.gassnova.no/no/årsrapport-2017Årsrapport 20172018-06-14T07:41:56Z2017 har vært et begivenhetsrikt år, der vi har sett en økt internasjonal interesse for det norske arbeidet med CCS og passert viktige milepæler i den norske satsningen på veien til målet om å etablere et fullskala CO2-håndteringsanlegg.

 Gassnova på Twitter

Gassnova © 2017