Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: Fotograf: Helge HansenVi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,http://www.gassnova.no/no/climit-programmet, http://www.gassnova.no/Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for fangst og lagring av CO2. Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.
Gassnova skal bidra til å fremskaffe http://www.gassnova.no/no/prosjekter52, http://www.gassnova.noGassnova skal bidra til å fremskaffe Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsenløsninger som gjør at teknologier for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

 

 

CCS avgjørende for 2-gradersmålethttp://www.gassnova.no/no/Sider/CCS-avgjørende-for-2-gradersmålet.aspxCCS avgjørende for 2-gradersmålet2014-04-13T18:35:17ZPalmesøndag la FNs klimapanel frem sin tredje delrapport om tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader.
Årsmelding 2013http://www.gassnova.no/no/Sider/Arsmelding-2013.aspxÅrsmelding 20132014-04-09T17:22:37ZUtdrag fra forord: Gassnova har utredet mulige norske CCS-prosjekter, og arbeidet har vist at flere norske utslippskilder kan være relevante for fullskala CO2-håndtering og formålstjenlige for videre studier.
Tord Lien besøkte Gassnovahttp://www.gassnova.no/no/Sider/Statsrads-besøk.aspxTord Lien besøkte Gassnova2014-03-26T09:35:32ZMålet med den norske satsingen på fangst og lagring av CO2 er å få ned kostnadene slik at CO2-håndtering blir regelen og ikke unntaket. Det sa olje- og energiminister Tord Lien da han besøkte Gassnova 25. mars.
Deler viktig kunnskap med EU-kommisjonens rådgiverhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Deler-viktig-kunnskap-med-EU-kommisjonens-radgiver.aspxDeler viktig kunnskap med EU-kommisjonens rådgiver2014-03-19T13:30:54ZGassnova presenterte 18. mars læringen fra arbeidet med planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad for myndighetsgruppen i Zero Emission Plattform (ZEP) i Brussel.
Banebrytende testperiode på TCMhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Banebrytende-testperiode-pa-TCM.aspxBanebrytende testperiode på TCM2014-03-11T11:30:11ZCO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) har gjennomført en meget omfattende uttesting av den generiske aminblandingen MEA, og resultatene vil bli publisert til glede for hele den globale CCS-industrien.

 Twitter

lld@gassnova.no

Gassnova © 2014