Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: Fotograf: Helge HansenVi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,http://www.gassnova.no/no/climit-programmet, http://www.gassnova.no/Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for fangst og lagring av CO2. Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.
Gassnova skal bidra til å fremskaffe http://www.gassnova.no/no/prosjekter52, http://www.gassnova.noGassnova skal bidra til å fremskaffe Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsenløsninger som gjør at teknologier for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

 

 

Ukas viktigste nyheter om CO2-håndteringhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Ukas-viktigste-nyheter-om-CO2-handtering1016-1483.aspxUkas viktigste nyheter om CO2-håndtering2014-10-16T10:08:55ZLes et utdrag av nasjonale og internasjonale nyhetsklipp om fangst og lagring av CO2 som er samlet inn i løpet av den siste uka.
Regjeringen satser på teknologiutviklinghttp://www.gassnova.no/no/Sider/Regjeringen-satser-pa-teknologiutvikling.aspxRegjeringen satser på teknologiutvikling2014-10-08T09:07:30ZBehovet for teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner står sentralt i regjeringens strategi for CO2-håndtering.
Deler kunnskap på verdens viktigste CCS-konferansehttp://www.gassnova.no/no/Sider/Deler-kunnskap-på-verdens-viktigste-CCS-konferanse.aspxDeler kunnskap på verdens viktigste CCS-konferanse2014-10-07T11:27:26ZRepresentanter fra Gassnova og Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er viktige bidragsytere til verdens største og viktigste forskningskonferanse på teknologiutvikling for reduksjon av klimagassutslipp som pågår i Austin, Texas 5.-9. oktober.
TCM har signert intensjonsavtalehttp://www.gassnova.no/no/Sider/TCM-har-signert-intensjonsavtale.aspxTCM har signert intensjonsavtale2014-09-25T09:44:35ZTCM er i dialog med potensielle nye leverandører for å teste på Mongstad og har signert en intensjonsavtale med en av dem.
Alfred Nordgård nytt styremedlem i Gassnovahttp://www.gassnova.no/no/Sider/Alfred-Nordgaard-nytt-styremedlem-i-Gassnova.aspxAlfred Nordgård nytt styremedlem i Gassnova2014-08-06T11:09:48ZAlfred Nordgård går inn som styremedlem i Gassnova SF.

 Twitter

lld@gassnova.no

Gassnova © 2014