Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: Fotograf: Helge HansenVi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,http://www.gassnova.no/no/climit-programmet, http://www.gassnova.no/Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for fangst og lagring av CO2. Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.
Gassnova skal bidra til å fremskaffe http://www.gassnova.no/no/prosjekter52, http://www.gassnova.noGassnova skal bidra til å fremskaffe Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsenløsninger som gjør at teknologier for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

 

 

Ukas viktigste nyheter om CO2-håndteringhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Ukas-viktigste-nyheter-om-CO2-handtering0918-1385.aspxUkas viktigste nyheter om CO2-håndtering2014-09-18T10:46:27ZLes et utdrag av nasjonale og internasjonale nyhetsklipp om CO2-håndtering som er samlet inn i løpet av den siste uka.
Alfred Nordgård nytt styremedlem i Gassnovahttp://www.gassnova.no/no/Sider/Alfred-Nordgaard-nytt-styremedlem-i-Gassnova.aspxAlfred Nordgård nytt styremedlem i Gassnova2014-08-06T11:09:48ZAlfred Nordgård går inn som styremedlem i Gassnova SF.
Statsråd Tord Lien annonserte ny testkampanjehttp://www.gassnova.no/no/Sider/Statsrad-Tord-Lien-annonserte-ny-testkampanje.aspxStatsråd Tord Lien annonserte ny testkampanje2014-07-03T12:50:33ZOlje - og energiminister Tord Lien annonserte i dag at TCM og Shell Cansolv har inngått en endelig avtale for testing av Cansolv sin avanserte CO2-fangstprosess i det eksisterende aminanlegget på Mongstad.
Ny strategi for CO2-håndtering i støpeskjeenhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Ny-strategi-for-CO2-handtering-i-stopeskjeen.aspxNy strategi for CO2-håndtering i støpeskjeen2014-05-14T09:47:01ZRegjeringen jobber med å lage en ny strategi for CO2-håndtering. Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner.
Ny IEA-rapport understreker behovet for CCShttp://www.gassnova.no/no/Sider/Ny-IEA-rapport-understreker-behovet-for-CCS.aspxNy IEA-rapport understreker behovet for CCS2014-05-13T07:25:04ZTeknologier for CO2-fangst og lagring må tas i bruk for å nå klimamålene. Men til nå har fremdriften vært begrenset som følge av høye kostnader og mangel på politiske og økonomiske forpliktelser, skriver IEA i en fersk rapport.

 Twitter

lld@gassnova.no

Gassnova © 2014