Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: Fotograf: Helge HansenVi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,http://www.gassnova.no/no/climit-programmet, http://www.gassnova.no/Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for fangst og lagring av CO2. Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.
Gassnova skal bidra til å fremskaffe http://www.gassnova.no/no/prosjekter52, http://www.gassnova.noGassnova skal bidra til å fremskaffe Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsenløsninger som gjør at teknologier for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

 

 

Fokus på å forbedre støttemuligheter for industrien i 2015http://www.gassnova.no/no/Sider/Fokus-pa-a-forbedre-støttemuligheter-for-industrien-i-2015.aspxFokus på å forbedre støttemuligheter for industrien i 20152014-12-18T19:24:29ZIdéstudiemidlene har virket. Flere industribedrifter fortsetter å utvikle ny teknologi for CO2-håndtering i egen regi støttet av CLIMIT-Demo.
Ukas viktigste nyheter om CO2-håndteringhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Ukas-viktigste-nyheter-om-CO2-handtering1210-5591.aspxUkas viktigste nyheter om CO2-håndtering2014-12-10T17:10:30ZLes et utdrag av nasjonale og internasjonale nyhetsklipp om fangst og lagring av CO2 som er samlet inn i løpet av den siste uka.
Gassnova på Facebookhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Gassnova-pa-Facebook.aspxGassnova på Facebook2014-12-09T20:02:38ZSom ledd i arbeidet vårt med å spre kunnskap om CO2-håndtering i de kanalene folk flest bruker, lanserte Gassnova i dag en egen side på Facebook. Du finner oss på www.facebook.com/Gassnova.
Shell Cansolv i gang med sin testing på TCMhttp://www.gassnova.no/no/Sider/Shell-Cansolv-i-gang-med-sin-testing-pa-TCM.aspxShell Cansolv i gang med sin testing på TCM2014-11-26T18:07:29ZShell Cansolv har startet opp sin avanserte CO2-fangstprosess ved Teknologisenter Mongstad (TCM). Testfasen vil forsterke Shell Cansolv sin karbonfangstteknologi, og validere modenheten for anvendelse i industriell skala.

 Twitter

lld@gassnova.no

Gassnova © 2014