Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

Nyhet Olje- og energidepartementet
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.
 
Nyhet

Gassnova © 2019

Personvernserklæring