Viktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapport

   
Rapporten, som er et resultat av en større CCUS workshop i USA i fjor, peker på muligheter for raskere implementering av CCUS i kraftanlegg og industri-intensiv industri.
 

Rapporten "Accelerating Breakthrough Innovation in Carbon Capture, Utilization, and Storage" ble presentert under Mission Innovation sin CCUS Rundebordskonferanse i Malmö forrige onsdag. Workshopen, med USA og Saudi-Arabia som vertskap, samlet 260 av verdens ledende CCUS-eksperter fra akademia og industri. 

Mission Innovation (MI) – Accelerating the Clean Energy Revolution- er et initiativ på ministernivå med deltakelse fra regjeringer i 23 medlemsland (22 land pluss EU). Mission Innovation ble lansert av USAs president Barack Obama ved åpningen av klimaforhandlingene i Paris i desember i 2015.  MI-nasjonenes regjeringer står for over 80 % av de globale investeringene innenfor ren energi.  Målet til Mission Innovation er å bidra til raskere utvikling av rene energiteknologier ved å signifikant akselerere innovasjon og gjøre rene energiteknologier bredt tilgjengelig globalt og deltagerlandene har ambisjoner om å doble sin forskningsinnsats innenfor ren energi.

Det er definert syv "Innovation Challenges" (ICs) som er teknologiske områder hvor MI-landene mener økt internasjonal oppmerksomhet er essensielt- hvorav «The Carbon Capture Challenge» (CCUS) er et. Norge deltar her gjennom Olje- og Energi Departementet (OED) og Forskningsrådet bistår OED.

Norge hadde en sentral rolle i CCUS workshopen og utarbeidelse av rapporten gjennom leder for fangstdelen (Jørild Svalestuen fra Gassnova) og panelledere for et av områdene innenfor fangst (Rune Bredesen fra SINTEF) og et for lagring (Philip Ringrose fra Equinor). I tillegg deltok totalt åtte spesialister fra norske fagmiljøer på workshopen. Rapporten gir råd om prioriterte forskningsområder innen CO2-håndtering.
 

Det ultimate målet er å muliggjøre ned mot null utslipp av CO2 fra kraftverk og energiintensiv industri (prosessindustri). Rapporten adresserer alle aspekter av verdikjeden, dvs. fangst, bruk og lagring av CO2. Den identifisere nøkkelteknologier som må utvikles, testes og verifiseres.Mens Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) og International Energy Agency (IEA) fokuserer på høye teknologi-modenhetsnivåer (TRL), har Mission Innovation valgt å vektlegge aktiviteter med lav TRL, der hovedfokuset er kritiske FoU-områder, tette kunnskapshull samt øke det globale samarbeidet innenfor CCUS. Dette arbeidet startet gjennom workshopen i USA i fjor der inviterte eksperter fra Mission Innovation-landene innenfor de utvalgt fagområdene for CCS var samlet for å komme frem til prioriterte forskningsområder.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring