TCM deler sin kunnskap

  Oppdatert: 13.11.2018
TCM tilbyr verdens mest avanserte testarena for CO2-fangstteknologi og har siden etableringen i 2012 utviklet seg til å bli et attraktivt kompetansesenter.
Laboratoriet hos TCM

​Fra Laben hos TCM.

Foto: Helge Hansen

Både norske, amerikanske og kinesiske selskaper samarbeider med TCM i å utvikle effektiv CCS-teknologi.

Samarbeidet med USA har i 2018 gitt nye muligheter for TCM. Fire amerikanske selskaper som planlegger å teste sin teknologi på TCM har fått økonomisk støtte fra amerikanske myndigheter. Dette er en viktig anerkjennelse for TCM og viser at det arbeidet som gjøres og den kompetansen som har blitt generert de siste fem år, blir lagt merke til internasjonalt. TCM tar sikte på å bli et internasjonalt kompetansesenter innenfor CCS.

I tillegg til testkampanjer for etablerte teknologier for fangstteknologi, kjører TCM også åpne testkampanjer - initiert og kontrollert av TCMs eiere. Under slike testkampanjer brukes den ikke-proprietære kjemiske løsningen Mono Ethanol Amine (MEA) - som er kjent for dets fjerningseffektivitet.

En rekke vitenskapelige artikler fra MEA-testkampanjene ved TCM er publisert og presentert på store internasjonale konferanser, og på denne måten har TCM og dets eiere i stor grad bidratt til mer kunnskap og potensielt viktige forbedringer av fangstteknologier.

Erfaringer så langt

Testkampanjene de siste årene har ført til verdifulle erfaringer for både TCMs eiere, teknologileverandørene, de involverte institusjonene og organisasjonene og hele CCS-fellesskapet.

De involverte selskapene rapporterer uvurderlige erfaringer om hvordan deres respektive fangstløsninger fungerer i stor skala, og hvordan man kan minimere utslipp, energibehov og kostnader.

Vanligvis deler teknologileverandørene så lite som mulig fra sine testkampanjer. For dem er det viktig å beholde sine forretningshemmeligheter for seg selv i en situasjon der det kan bli skarp internasjonal konkurranse om den beste fangstteknologien.

MEA-kampanjene har åpnet opp en helt ny innsikt i viktige forbedringer innen generisk fangstteknologi til fordel for hele CCS-fellesskapet. Da disse resultatene kan brukes som referanser for andre teknologileverandører som kommer til TCM.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring