Fakta om TCM

  Oppdatert: 13.11.2018
Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier. Målet er å få frem teknologier som er gode nok til at de kan tas i bruk i fullskala-anlegg verden over.
CO2 Teknologisenter Mongstad; TCM
Foto: Styrk Fjærtoft

TCM er et samarbeidsprosjekt mellom:

 • Gassnova, 77,5 %
 • Equinor, 7,5 %
 • Shell, 7,5 %
 • Total, 7,5 %

NØKKELFAKTA OM TCM

 • Fanger inntil 100 000 tonn CO2 hvert år
 • To eksisterende fangstenheter for å teste både med aminer og kjølt ammoniakk
 • To ulike industrielle røykgasskilder med forskjellige CO2-konsentrasjoner (3,5% -13%)
 • Fangstmetode: Post-combustion (CO2-fangst etter forbrenning)
 • Anlegget er utstyrt med et hundretalls punkter for prøvetaking og 4 000 måleinstrumenter er koblet til et eget kontrollrom
 • Fulltidsbemannet 24 timer i døgnet
 • Ligger på Mongstad, Norge
 • I drift siden 2012
 • Ca. 60 ansatte som er sekondert fra eierne

HOVEDAMBISJONER

 • Testing, verifikasjon og utprøving av teknologi for CO2-fangst
 • Redusere teknisk, miljømessig og økonomisk risiko og kostnader gjennom teknologiutvikling
 • Fremme markedsutvikling for CO2-fangstteknologi
 • Bidra til internasjonal utbredelse av CO2-fangst


Gassnova © 2019

Personvernserklæring