CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)

teknologisentret; TCM Oppdatert: 29.08.2014
TCM er verdens største testsenter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier.
CCS Teknologisenter Mongstad (TCM)

​CO2 Teknologisenter Mongstad

Foto: Helge Hansen

Formålet med teknologisenteret er å redusere teknisk, miljømessig og økonomisk risiko for fullskala CO2-fangst, samt å legge til rette for markedsutvikling av CO2-fangstteknologi.

TCM er unikt på flere måter og senterets viktigste fortrinn er:

  • Det eneste testsenteret i verden som er tilknyttet røykgass fra gasskraftverk.
  • Leverandører har mulighet til å teste på to forskjellige røykgasskilder. I tillegg til røykgass fra gasskraftverket kan leverandørene teste sin fangstteknologi på røykgass fra et oljeraffineri. Denne har høyere CO2-konsentrasjon og kan sammenliknes med røykgassen fra et kullkraftverk.
  • Kan teste flere teknologier parallelt.
  • Organisert som et statlig-industrielt partnerskap som ikke har interesse av egen teknologiutvikling, men av å utvikle teknologi som kan brukes av sluttbrukere.
  • Størrelsen på anlegget er hensiktsmessig i forhold til oppskalering til fullskala CO2-fangst.
  • Et av få steder i Europa der leverandører kan videreutvikle sine CO2-fangstteknologier.

Aminanlegget er bygget av Aker Clean Carbon (nå Aker Solutions), og anlegget for kjølt ammoniakk er bygget av Alstom. Begge anleggene er i industriell skala, noe som gjør at erfaringene herfra har overføringsverdi for fullskala-anlegg. Aker og Alstom har testet sine fangstteknologier på TCM og fullfører sine testprogram høsten 2014. Aktiviteten på teknologisenteret har så langt gitt både teknologileverandørene og eierne verdifulle erfaringer som kan bidra til å redusere kostnader og risiko ved fremtidige fullskalaprosjekter.

TCM har nylig inngått en avtale med Shell Cansolv om videre bruk av aminanlegget. Testprogrammet planlegges å starte tredje kvartal 2014 med en varighet på om lag fem måneder. Dette viser relevansen av TCM som en internasjonal testarena for utvikling, testing og kvalifisering av CO2-fangstteknologi.

TCM DA bidrar til internasjonal spredning av erfaringer gjennom samarbeid med ulike forskningsmiljøer, bedrifter og institusjoner, gjennom deltakelse på internasjonale konferanser og gjennom etableringen av det internasjonale testsenternettverket “CCS Test Centre Network”.

Gassnova © 2017