Svenske myndighetsaktører i Norge for å lære om CCS

   
Representanter fra tre svenske statlige etater er i Norge for å lære mer om hvordan fange, transportere og lagre CO2 (CCS) i en industriell skala.
 

Representantene fra Naturvårdsverket, Energimyndigheten og Sveriges Geologiska Undersøkning gjennomfører en rekke møter i Oslo torsdag og fredag. De treffer blant annet representanter fra Gassnova, Equinor, Norcem, Fortum Oslo Varme, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet, samt Bellona og Zero. De besøker også Klemetsrudanlegget der planlegging av et CO2-fangstanlegg pågår for fullt.

- Gassnova er glade for å kunne koordinere en slik kunnskapsutveksling. Dette er en viktig del av vårt arbeid. I Norge har vi mer enn 20 års erfaring med lagring av CO2, og målet med fullskalaprosjektet er å vise verden at fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) fra industri er trygt og mulig. Slik kan vi bane vei for prosjekter som kan komme etter. Flere og flere land ser at det blir vanskelig å nå klimamålene uten CCS, sier Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova.

I dag starter dialogen om et mulig samarbeid mellom Norge og Sverige. Svensk industri vil på sikt trenge lagringsplass til sine CO2-utslipp.

- Målet er å starte en samtale om hvordan et mulig samarbeid mellom landene på sikt kan hjelpe svenske industribedrifter til å få lagret sin CO2, sier Julien Morel, klimaanalytiker i Naturvårdsverket.

I det norske fullskala-prosjektet for CCS planlegges det å fange CO2 fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og fra Norcems sementfabrikk i Brevik. Klimagassen skal deretter transporteres på skip til et landanlegg i Øygarden kommune i Hordaland, før den føres i rør til en undersjøisk formasjon mer enn 3 000 meter under havbunnen i Nordsjøen. Der vil den lagres trygt, på samme måte som olje- og gassressursen har ligget under havbunnen i millioner av år. Blir begge fangstprosjektene realisert, vil utslipp av 800 000 tonn CO2 per år fjernes fra norsk industri, noe som tilsvarer utslipp fra 400 000 fossilbiler.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring