Studiekontrakt til Statoil

Statoil; Terje Søviknes; Olje- og energidepartementet Oppdatert 17.08.2017
Gassnova har i dag tildelt kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Statoil.

Signering av kontrakt med Statoil.

 

Jeg er svært glad for at vi i dag kan meddele at vi tildeler studiekontrakt for CO2-lagring til Statoil. Vi har nå gått et viktig skritt videre på veien mot realisering av en fullskala CO2-hånderingskjede i Norge. Uten fangst og lagring av store mengder CO2 er det ikke mulig å nå Paris-målene, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.    

Statoil har bred erfaring med CO2-lagring på norsk sokkel fra blant annet Sleipner- og Snøhvit-feltene. Sleipnerfeltet er i dag et av verdens største fangst- og lagringsprosjekter. Siden 1996 har CO2 fra Sleipner blitt fanget og lagret i Utsira-formasjonen. I 20 år har til sammen 17 millioner tonn CO2 fra Sleipner blitt lagret under Nordsjøen.

CO2-lageret skal utvikles i Smeaheia-området, øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

I tillegg til sin brede erfaring fra Sleipner og Snøhvit, kjenner Statoil Smeaheia-området godt, sier Sundset og viser til at Statoil anbefalte å gå videre med Smeaheia som CO2-lager i mulighetsstudien som ble overlevert Gassnova i fjor sommer.

Samtidig er det svært gledelig å se at det har vært stor interesse fra flere lagringsaktører i denne prosessen. Det vil danne et godt utgangspunkt for å realisere et partnerskap som skal stå for utbygging og drift av anlegget, utdyper Sundset.

Mulighetsstudiene fra juli 2016 viser at en kjede med CO2-fangst, -transport og -lagring er teknisk mulig i Norge. I det videre arbeidet skal prosjektet planlegges og studeres i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Arbeidet skal vare fram til grunnlag for investeringsbeslutning kan legges fram for Stortinget med sikte på oppstart i 2022.

Gassnova har tidligere i år tildelt kontrakter for konseptstudier av CO2-fangst til Klemetsrudanlegget i Oslo, Norcem i Brevik og Yara i Porsgrunn. Gassco har tildelt kontrakter for konseptstudier for skipstransport til Larvik Shipping og Brevik Engineering.

Med dagens tildeling er studiekontrakter for alle deler av fullskalaprosjektet tildelt.

Statoil; Terje Søviknes; Olje- og energidepartementet

Gassnova © 2017