Storbritannia tar et stort CCS-skritt

   
Den 19. juli kom det anbefalinger om hvordan Storbritannia kan bli en global leder innen fangst, utnyttelse og lagring av CO2. Rapporten beskriver at det er store muligheter for forretningsutvikling ved bruk av denne framtidsrettede teknologien.
 

Det er svært gledelig at UK kommer ut med denne rapporten nå, da vårt CCS-prosjekt er på søken etter europeiske prosjekter som kan koble seg på den norske CCS-infrastrukturen. Vi i Gassnova har bidratt i forbindelse med dette arbeidet og ser fram til fortsettelsen av dette samarbeidet, understreker Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova.

«Task force for Carbon Capture Usage and Storage (CCUS)» presenterte 19. juli sin rapport til regjeringen, der gruppa redegjør for hvordan Storbritannia ved hjelp av CCUS kan bidra til å oppfylle UKs ambisjon om å bli verdensledende med denne teknologien. Rapporten beskriver den enorme muligheten og verdien som CCUS kan utgjøre for den britiske økonomien, og understreker at det haster å komme i gang for å bidra til oppfylle Storbritannias lovbestemte klimaendringsmål.
 
Rapporten anbefaler en rekke sentrale handlinger og meldinger, inkludert:

  • Minst to CCUS-klynger (inkorporerende fangstanlegg og CO2-lager) operative fra midten av 2020-tallet
  • Utviklingen av CCUS-klynger gir verdier for den britiske økonomien ved å muliggjøre lavkarbonindustri og elektrisitet, samt å muliggjøre andre fordeler som for eksempel karbonisert hydrogen for oppvarming, fjerning av drivhusgassen og utnyttelse av CO2
  • Utviklingen av en ny forretningsmodell for CO2-transport og lagring, adskilt fra de som er brukt til fangstanlegget

Dere kan lese hele rapporten her (.pdf).

 

 

 

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring