Stor interesse for CCS side-event på COP23

   
​Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset presenterte den norske CCS-innsatsen foran en fullsatt møtesal under IPIECAs "Making CCS fly"- arrangement under klimamøtet i Bonn.
 

IPIECA, en olje-, og gass-organisasjon for miljø og samfunnsspørsmål, hadde samlet et spennende panel bestående av Andrew Purvis fra World Steel, Dominique Copin fra Total, Trude Sundset fra Gassnova og Eric Holdsworth fra Edison Electric som diskuterte CCS sin rolle på veien til å nå målene i Paris-avtalen.

Vi etablerer en CCS-motorvei, en infrastruktur som kan fungere for hele Europa, sa Gassnova's CEO Trude Sundset, og la til at dette kunne løse utfordringen med europeisk "Ikke i min bakgård" problematikk mot lagring av CO2 på land, og gjøre det rimeligere for europeiske CCS-prosjekter å koble seg på den norske infrastrukturen.

Sundset mener at vi nå ser en betydelig økt interesse for karbonfangst og lagring blant en rekke aktører, også innen finansnæringen.

Dominique Copin, som på COP23 representerte Oil and Gas Climate Initiative, påpekte viktigheten av å få aksept for CCS blant «folk i gata», og at det da vil bli lettere å få politikernes støtte.

Alle i panelet var enige om at det ikke er noen tekniske hindre når det gjelder å realisere CCS.

IPIECA presenterte resultatene fra et arbeidsmøte i september hvor de diskuterte CCSs rolle, barrierer og muligheter med deltakerne fra olje- og gassindustrien, andre bransjer, akademia og  statlige organisasjoner.

Her er noen av resultatene som ble presentert:

  • Støtte og samarbeid vil være viktig for å forbedre teknologiutvikling, inkludert kraftproduksjon i kraftindustrien og naturgass.
  • Grupper som støtter CCS må samarbeide og unngå duplisering.
  • CCS må ha en nøkkelposisjon innen "nasjonalt bestemte bidrag" for fremgang innen 2030.
  • IPIECA og bransjeforeninger kan spille en positiv rolle i dialog med myndigheter for å løse utfordringer for å gjennomføre den nødvendige skalaen på CCS-implementering
  • Den nåværende EU-ETS-prisen på karbon er utilstrekkelig for utbredt utbredelse av CCS.
  • I 1996 førte Norges offshore karbonskatt til utvikling av CCS, blant annet på Sleipner.
  • I USA, Kina og India er det betydelige muligheter for å inkorporere CCS i kraftproduksjon og andre næringer, f.eks. stål.
  • Olje- og gassektoren har unike ferdigheter og erfaringer.
  • Regjeringen må sørge for langsiktig styring av et lagringssted.
  • CCS suksess er oppnåelig, men forretningsmodeller er komplekse med mange deler, og økonomien forblir utfordrende selv med dagens statsstøtte.
 

Gassnova © 2018