Statsråd Freiberg på besøk

   
CO2-håndtering er et viktig klimatiltak for regjeringen. Innsatsen til Gassnova er avgjørende for at vi skal nå ambisjonene våre på dette området, sa olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg da han besøkte Gassnova i dag.

​Statsråd Kjell-Børge Freiberg og Trude Sundset

 

​Fra Pressemeldingen til Olje- og energidepartementet:

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var mandag i Porsgrunn hvor han besøkte Norcems sementfabrikk i Brevik. Han møtte også ansatte og ledelsen i Gassnova under besøket.

Norcem har lenge jobbet med å vurdere fullskala CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik. Norcem har tidligere gjennomført et testprogram som omfatter fire ulike teknologier og er nå ett av to anlegg som vurderes i det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2.

Hos Norcem fikk statsråden en presentasjon av status i prosjektet. Der fikk han se nærmere på prosjektets tredimensjonale modell som viste hvordan fangstanlegget vil bli integrert i dagens nåværende fabrikk.

Jeg er opptatt av samarbeid med industrien. Industriens sterke engasjement er helt nødvendig om vi skal få til fullskala CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og legger til at han setter stor pris på Norcems innsats innenfor CO2-fangst.

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova har en viktig rolle i arbeidet med å nå regjeringens mål om fullskala CO2-håndtering i Norge. Foretaket støtter også utvikling, demonstrasjon og pilotering av CO2-håndteringsteknologi gjennom forskningsprogrammet Climit. Samtidig forvalter Gassnova statens interesser i Teknologisenter Mongstad (TCM), som har en nøkkelrolle i testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

CO2-håndtering er et viktig klimatiltak for regjeringen. Innsatsen til Gassnova er avgjørende for at vi skal nå ambisjonene våre på dette området. Vi er opptatt av å få til et demonstrasjonsprosjektet som bidrar til kunnskapsspredning og teknologiutvikling internasjonalt slik at det realiseres flere prosjekter. Denne teknologien må bidra til store reduksjoner av klimautslipp globalt, sier Freiberg.

 

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring