Starter teknologikvalifisering på Mongstad

   
Publisert: 01072011 Pressemelding nr 1, Gassnova SF/Statoil
Statoil og Gassnova inviterer leverandører til å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet for fullskala CO2-fangst på Mongstad (CCM).

 

Prosjektet går nå ut med en åpen invitasjon til mulige leverandører av fangstteknologier, og vil inngå en rammekontrakt med en eller flere leverandører. Hensikten med teknologikvalifiseringsprogrammet er å dokumentere at den teknologien som velges kan benyttes på anlegget på Mongstad, og oppfyller alle krav til helse- miljø og sikkerhet.

- Det er viktig å etablere trygghet for at det ikke skjer helse- eller miljøfarlige utslipp knyttet til driften på fangstanlegget. Det skal være trygt for alle som bor i regionen og de som skal jobbe på anlegget, sier Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad, Kurt Georgsen.

Den kommende prosessen med teknologikvalifisering er delt inn i tre faser:

  • Mulighetsstudie som skal vise at teknologien er anvendbar på Mongstad
  • Teknologikvalifiseringsprogram som viser at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor fastsatte kriterier, hvor leverandørene skal teste sitt kjemikalie og prosessteknologi
  • Konseptfase for design av fullskala CO2-fangstanlegg tilpasset Mongstad

    - Deltagelse i programmet vil gi teknologileverandørene en meget god mulighet til å dokumentere sin teknologi med tanke på konkurranse om å få bygge fullskala anlegget på Mongstad. Investeringsbeslutning planlegges gjennomført senest i 2016 i tråd med regjeringens planer, sier Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan.
 

Gassnova © 2017