Søviknes besøkte Gassnova

   
Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte tirsdag Gassnova i Porsgrunn.

​Styreleder i Gassnova Einar Steensnæs ønsker statsråd Terje Søviknes velkommen til Gassnova.

 

Gassnova er statens foretak for CO2-håndtering og er underlagt Olje- og energidepartementet. Fangst, transport og lagring av CO2 er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene og et viktig satsingsområde for regjeringen.

CO2-håndtering er et prioritert innsatsområde i regjeringens klimapolitikk. For å bidra til den globale dugnaden innen dette feltet er det viktig at vi realiserer fullskalaprosjekt og utvikler mer effektive teknologier. Sammen med industrien har denne regjeringen bidratt til å få CO2-håndtering på riktig spor igjen. Gassnova spiller en svært viktig rolle for vår satsing, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Gassnova støtter forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom forskningsprogrammet CLIMIT, forvalter statens interesser i verdens største og mest avanserte testsenter for CO2-fangst, Teknologisenteret på Mongstad (TCM), og leder arbeidet med å få på plass en fullskala CO2-håndteringskjede i Norge.

Vi er glade for at statsråden i dag har tatt seg tid til å besøke Gassnova og for at vi har fått anledning til å gi en oppdatering på det viktige klimaarbeidet vi er satt til å gjøre, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Hvis vi skal nå klimamålene verden har blitt enige om til en så lav kostnad som mulig, må CO2-håndtering tas i bruk i stort omfang. Norge har i 20 år satset målrettet på å fremme denne teknologien. Det er stor enighet i fagmiljøet om at et fullskala CO2-håndteringsanlegg må på plass så snart som mulig. Først da får vi erfaringene vi trenger for at kostnadene virkelig kan komme ned. Disse erfaringene vil også gi viktige innspill til ny forskning som igjen kan gjøre teknologien bedre og billigere.

 

Gassnova © 2017