Rune Gutteberg Hansen ny kommunikasjonssjef i Gassnova

   
Rune Gutteberg Hansen (48), som denne uken startet som leder for kommunikasjonsavdelingen i Gassnova, har kommunikasjonserfaring fra private og offentlige virksomheter – nasjonalt og internasjonalt.
 

- Jeg opplever at mange ikke er klar over hvor viktig karbonfangst- og lagring (CCS) er for å nå klimamålene. Vi har stor kommunikasjonsoppgaver foran oss – både når det gjelder de konkrete prosjektene vi jobber med og hvordan CCS kan spille en kritisk rolle for å løse klimautfordringene. Jeg er svært fornøyd med å få en kommunikasjonssjef som Rune Gutteberg Hansen, med så tung bakgrunn innen kommunikasjon og markedsføring, til å lede Gassnovas arbeid på dette området, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Gjennom nærmere 25 år har Rune hatt ledende stillinger som informasjonsdirektør i Volvo, som kommunikasjonssjef i Statnett og Coop Norge, og som marketingsjef i Dagbladet. Gutteberg Hansen har også bakgrunn som rådgiver. Han har utdanning fra Forsvarets høgskole, Norges Handelshøyskole, Administrativt Forskningsfond (AFF) og Handelshøyskolen BI.

 - Gassnova ligger helt i tet internasjonalt i utviklingen av løsninger for karbonfangst og -lagring. Dette er tiltak blant andre FN har pekt på som svært viktige for at vi skal nå de globale klimamålene fremover. Og når muligheten nå åpent seg for å bli en del av Gassnovas organisasjon og all kompetansen som er samlet der, var valget mitt enkelt, sier Rune Gutteberg Hansen.


Gutteberg Hansen vil inngå i Gassnovas ledergruppe.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring