Regjeringen har gitt tillatelse for lagring av CO₂ i Nordsjøen

   
Equinor fikk i statsråd i dag utnyttelsestillatelse for CO₂-lagring på norsk kontinentalsokkel.
 

​Det tildelte området for lagring av CO₂ ligger nær Trollfeltet i Nordsjøen. Lageret er et sentralt element i det planlagte fullskalaprosjektet med fangst, transport og lagring av CO₂ i Norge.

-  Dette er den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel. Tillatelsen er en viktig milepæl i Norges store klimaprosjekt for å fange, transportere og lagre CO₂ fra industrien, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Equinor arbeider nå med forprosjektering (FEED-studier) av lageret sammen med partnerne Shell og Total. Det samme gjør Fortum Oslo Varme og Norcem der CO₂en skal fanges. Gassnova skal etter planen motta disse studiene i august og når regjeringen har tatt sin beslutning vil saken kunne fremmes for Stortinget i løpet av neste år.

Les mer om utnyttelsestillatelsen på Olje- og energidepartementets hjemmeside.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring