Prosjektløpet

  Redigert: Mai 2018
En grunnleggende forutsetning for fullskalaprosjektet er at det skal bli gjennomført etter god industriell praksis.
Foto: iStock.

Et industrielt prosjekt går typisk gjennom ulike faser, fra en idé oppstår til prosjektet er ferdig bygd og klart for oppstart.

Fullskalaprosjektet har gjennomført idé- og mulighetsstudier, samt konseptstudier av CO₂-fangst og –transport. Det pågår konseptstudier av CO₂-lagring som skal være ferdig sent 2018.

Neste fase for prosjektet er forprosjekteringsstudier. Dette er siste del i planleggingsfasen.

Etter forprosjekteringsfasen vil grunnlag for investeringsbeslutning bli lagt fram for Stortinget. Dersom Stortinget og selskapene da fatter en positiv investeringsbeslutning vil prosjektet starte bygging. Stortinget skal etter planen fatte investeringsbeslutning i 2020/2021. Prosjektet kan da settes i drift i 2024.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring