Prosjektløpet

  Redigert: Februar 2018
En grunnleggende forutsetning for fullskalaprosjektet er at det skal bli gjennomført etter god industriell praksis.
Foto: iStock.

​Et industrielt prosjekt går typisk gjennom ulike faser, fra en idé oppstår til prosjektet er ferdig bygd og klart for oppstart. Figuren over viser et typisk industrielt prosjektløp.

Fullskalaprosjektet har gjennomført idé- og mulighetsstudier, samt konseptstudier av CO₂-fangst og –transport. Det pågår konseptstudier av CO₂-lagring som skal være ferdig sommeren 2018.

Neste fase for prosjektet er forprosjekteringsstudier. Oppstart av disse studiene er planlagt sommeren 2018. Dette er siste del i planleggingsfasen.

Etter forprosjekteringsfasen vil grunnlag for investeringsbeslutning bli lagt fram for Stortinget. Dersom Stortinget og selskapene da fatter en positiv investeringsbeslutning vil prosjektet starte bygging.

 

Gassnova © 2017