Mulighetsstudier

  Redigert: Juni 2017
Rapporten «Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge» ble offentliggjort av Olje- og energidepartementet 4. juli 2016.
Foto: iStock.

​Gassnova utarbeidet mulighetsstudier for fangst og lagring av CO2, mens Gassco utarbeidet mulighetsstudie for transport av CO2 med skip.

Link til OEDs hovedrapport (.pdf)

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring