CO2-lagring

  Revidert: Juni 2017
CO2 skal lagres i Smeaheia-området. Smeaheia er lokalisert øst for Troll-feltet i Nordsjøen, ca 50 km fra land. Det skal bygges et landanlegg som kan ta imot CO2 fra skipet, deretter vil CO2 fraktes videre ut til det undersjøiske lageret i en rørledning.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Gassnova tildelte 30. juni 2017 kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Statoil.

Gassnova © 2017