CO2-lagring

  Revidert: August 2018
CO2 skal lagres ved Troll-feltet i Nordsjøen. Equinor (tidligere Statoil) med partnerne Shell og Total har ansvaret for å utvikle lageret.
 

CO2 skal fraktes med skip til Øygarden kommune hvor det skal det bygges et mellomlager. CO2 vil deretter føres i en rørledning ut til et undersjøiske lager i nærheten av Troll-feltet.

Gassnova tildelte 30. juni 2017 kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Equinor. Senere er det inngått partnerskap med Shell og Total for utvikling av lageret.

Konseptstudiene for lager skal ferdigstilles sent 2018.

Partnerskapet har overtatt ansvaret for transportdelen av prosjektet i forprosjekteringsfasen. Gassco leverte konseptstudien for skipstransport av CO2 høsten 2017.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring