CO2-lagring

  Revidert: Desember 2017
CO2 skal lagres i Smeaheia-området øst for Troll-feltet i Nordsjøen, ca. 50 km fra land. Statoil med partnerne Shell og Total har ansvaret for å utvikle lageret.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

CO2 skal fraktes med skip til Kollsnes i Hordaland skal det bygges et mellomlager. CO2 vil deretter føres i en rørledning ut til det undersjøiske lageret i Smeaheia-formasjonen.

Gassnova tildelte 30. juni 2017 kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Statoil. Senere har Statoil inngått partnerskap med Shell og Total for utvikling av lageret.

Konseptstadiene for lager skal ferdigstilles sommeren 2018.

Statoil har overtatt ansvaret for transportdelen av prosjektet i forprosjekteringsfasen. Gassco leverte konseptstudien for skipstransport av CO2 høsten 2017.


Gassnova © 2017