Konseptstudier

  Redigert: April 2018
 
 
 

​En viktig mål med det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering er at læringen fra prosjektet skal deles og spres.

Regjeringen vil ta stilling til hvordan prosjektet eventuelt skal videreføres i mai. Forretningshemmeligheter og konkurransesensitiv informasjon er fjernet i rapportene som her legges ut.

I det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering planlegges det å frakte CO2 fra et eller flere av de tre industrianleggene på Østlandet med skip til et landanlegg i Øygarden kommune i Hordaland for mellomlagring. CO2 skal deretter føres i rør til en undersjøisk formasjon i Nordsjøen for permanent lagring.

Statoil med partnerne Shell og Total skal fullføre konseptstudien for lager i løpet av 2018.

Dette kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. Prosjektet skal vise at CO2-håndtering er mulig og trygt å gjennomføre. Slik kan det banes vei for at denne helt nødvendige klimaløsningen kan tas i bruk i Europa og resten av verden.

Link til rapporter:

Gassnova © 2019

Personvernserklæring