Reduserte CO2-utslipp

  Redigert: Januar 2018
Det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering vil bidra til betydelige reduksjoner i norske CO2-utslipp.
Foto: iStock.

Blir alle prosjektene videreført slik de er beskrevet i mulighetsstudien, vil prosjektet kunne bidra til å redusere CO2-utslippene i Norge tilsvarende 25 prosent av utslippene fra den norske bilparken.  Den økonomiske verdien av dette vil avhenge av kvoteprisen på utslippstidspunktet. Selv med lav kvotepris, er den økonomiske verdien betydelig.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring