Legge til rette for næringsutvikling

  Redigert: Januar 2018
Tilgang til en infrastruktur for transport og lagring av CO2 kan tilrettelegge for næringsutvikling.
Foto: Styrk Fjærtoft

Industri som i sin natur er utslippsintensiv kan fortsatt ha livets rett under et strengere klimaregime med en CO2-infrastruktur tilgjengelig. Ny industri kan ønske å etablere seg i nærheten av en slik infrastruktur fordi det muliggjør produksjon av klimavennlige produkter. Det er grunn å til å vente økt etterspørsel etter klimavennlige produkter etter hvert som klimakravene stammes til. For Norge kan dette bety at industri her i landet vil kunne få en styrket konkurranseevne i forhold til andre nasjoner som ikke har en slik infrastruktur tilgjengelig.

Produksjon av ren hydrogen basert på naturgass, utslippsfri sement, stål og kjemikalier er eksempel på industrier som kan dra nytte av en CO2-infrastruktur. I tillegg er energigjenvinning en bransje som viser interesse for å håndtere sitt CO2-utslipp.

Gjennom prosjektet kan også involverte teknologileverandører og -miljøer få mulighet til å øke sin mulighet til å selge teknologi og kunnskap til kommende prosjektet. Dette kan også bidra til næringsmuligheter.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring