Kostnadsreduksjoner for kommende prosjekter

  Redigert: Januar 2018
Et fullskala CO2-håndteringsprosjekt vil gi læring og erfaringer som nye CCS-prosjekter kan dra nytte av.
Foto: iStock.

Reelle erfaringer gir også mer målrettet forskning, som igjen kan gi bedre og rimeligere tekniske løsninger. Arbeidet med aktivt å dele og spre læring er systematisert gjennom arbeidet med gevinstrealisering.

Deler av infrastrukturen som etableres i forbindelse med fullskala-prosjektet vil ha overskuddskapasitet. Det betyr for eksempel at lageret kan ta imot mer CO2 enn den mengden som det første prosjektet genererer. Å dele på infrastrukturen som allerede er etablert, kan bidra til at de neste prosjektene kan bli betydelig rimeligere.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring