Gevinstrealisering

  Redigert: Januar 2018
Det norske fullskala-prosjektet for CO2-håndtering vil kunne gi en rekke positive ringvirkninger for samfunnet.
Foto: iStock.

Arbeidet med å kartlegge ringvirkningene og andre verdier fullskalaprosjektet genererer, samt å sørge for at verdiene faktisk realiseres, kalles gevinstrealisering. Alle som har en rolle i det norske fullskala-prosjektet, forplikter seg til å bidra til gevinstrealisering. Gassnova leder arbeidet.

Prosjektet kan generere verdi for samfunnet gjennom fire dimensjoner:

  • Demonstrere at fullskala CO2-håndtering er mulig og trygt
  • Gi kostnadsreduksjoner for kommende prosjekter
  • Legge til rette for næringsutvikling
  • Gi reduserte CO2-utslipp

Gassnova © 2019

Personvernserklæring