TCM klargjør teknologier for fullskala CO2-fangst

Statoil; Gassnova; Sasol; Shell Oppdatert: 22.09.2014
TCM er verdens største testsenter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier.

CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)​

Foto: Helge Hansen

Formålet med teknologisenteret er å redusere teknisk, miljømessig og økonomisk risiko for fullskala CO2-fangst, samt å legge til rette for markedsutvikling av CO2-fangstteknologi.

TCM er unikt på flere måter og senterets viktigste fortrinn er:

 • Det eneste testsenteret i verden som er tilknyttet røykgass fra gasskraftverk.
 • Leverandører har mulighet til å teste på to forskjellige røykgasskilder. I tillegg til røykgass fra gasskraftverket kan leverandørene teste sin fangstteknologi på røykgass fra et oljeraffineri. Denne har høyere CO2-konsentrasjon og kan sammenliknes med røykgassen fra et kullkraftverk.
 • Kan teste flere teknologier parallelt.
 • Organisert som et statlig-industrielt partnerskap som ikke har interesse av egen teknologiutvikling, men av å utvikle teknologi som kan brukes av sluttbrukere.
 • Størrelsen på anlegget er hensiktsmessig i forhold til oppskalering til fullskala CO2-fangst.
 • Et av få steder i Europa der leverandører kan videreutvikle sine CO2-fangstteknologier.

TCMs nettside

​Fakta om TCM: 

 • Eiere: Den norske stat (75,12 %), Statoil ASA (20 %), A/S Norske Shell (2,44 %) og Sasol New Energy Holdings Pty Ltd (2,44 %)
 • Anlegget åpnet 7. mai 2012
 • Består av et aminanlegg og et anlegg for kjølt ammoniakk
 • Småskala testenheter for identifisering og uttesting av neste generasjons fangstteknologi planlegges på ledig tomteareal
 • Aker Solution og Alstom har testet teknologiene sine på TCM

Gassnova © 2017