CO2-transport

  Redigert: Juni 2017
Transporten av CO2 skal foregå med skip fra fangstkilden til lageret. Gassnova leder arbeidet med CCS-kjeden som helhet, men Gassco har ansvaret for å gjennomføre konseptstudier av CO2-transport.
 

Gassnova © 2017