CO2-transport

  Redigert: Desember 2017
Transporten av CO2 skal foregå med skip fra fangstkilden til mellomlageret. Gassco leverte konseptstudien for skipstransport av CO2 høsten 2017.
 

For mer informasjon se Gasscos hjemmeside.

I neste studiefase, forprosjekteringsfasen, har Statoil overtatt ansvaret for skipstransport av CO2.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring