Yara Porsgrunn

  Redigert: Juni 2017​
Yara produserer årlig ca. 3,2 millioner tonn mineralgjødsel på Herøya i Porsgrunn. I tillegg produserer fabrikken andre nitrogenbaserte produkter.
Yara

Det meste av produktene blir eksportert. Yara International ASA er et globalt selskap med nesten 15 000 ansatte og salg til omtrent 160 land.

På Herøya ligger det produksjonsenheter for ammoniakk, salpetersyre, kalksalpeter og fullgjødsel (NPK), i tillegg til store lager- og kaianlegg. Det planlegges nå å utvide den eksisterende CO2-fangsten fra ammoniakkfabrikken.

Hos Yara på Herøya har man i snart 40 år fanget CO2, og man er nå oppe i rundt 200 000 tonn per år som selges til næringsmiddel- og industriformål. Yara har over mange år hatt fokus på å redusere klimagassutslipp fra produksjonen sin. Nå ser selskapet på muligheten for fangst av ytterligere inntil 800 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer 90 prosent av fabrikkens resterende klimagassutslipp. Hvis studiene konkluderer positivt, kan flytende CO2 fra Yara bli et bidrag til statens store fullskala fangst-, transport- og lagringsprosjekt.

Link til Yaras hjemmeside

Gassnova © 2019

Personvernserklæring