Norcem Brevik

  Redigert_Juni 2017
Norcems sementfabrikk i Brevik produserer årlig 1,2 millioner tonn sement. Norcem er en del av HeidelbergCement Group.
Norcem

Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 60 000 ansatte i mer enn 60 land. 

Norcem har en visjon om nullutslipp fra betong, sett i et livsløpsperspektiv, innen 2030. Visjonen skal blant annet nås gjennom å utvikle nye sementtyper, øke andelen alternative brensler, samt karbonfangst i sementproduksjonen. Et vesentlig element i den planlagte karbonfangsten er å utnytte restvarmen fra sementfabrikken. Det er nok restvarme til å fange ca 400.000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer ca 50 prosent av fabrikkens utslipp.

Sementbransjen står for om lag 5 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. CO2-fangst i Brevik vil kunne bidra til spredning av CO2-håndteringsteknologi globalt. Et spesifikt læringselement fra Norcem er hvordan fangstanlegget blir designet for å fange en optimal mengde CO2 gjennom å utnytte overskuddsvarme fra sementproduksjonen. Dette kan overføres til prosessindustrien generelt siden denne bransjen ofte har varmeoverskudd som kan utnyttes.

Link til Norcems hjemmeside

Gassnova © 2019

Personvernserklæring