Klemetsrudanlegget AS

  Redigert_Juni 2017
Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo produserer fjernvarme og strøm basert på gjenvinning av avfall.
Klemetsrudanlegget

Fjernvarmen fra Klemetsrudanlegget leveres til Hafslund Varme AS, som distribuerer varmen videre til Oslos befolkning.

Klemetsrudanlegget AS ble nylig slått sammen med Hafslund Varme. Oslo kommune og Fortum vil eie 50 prosent hver i det nye selskapet. Det forutsettes imidlertid godkjenning fra Konkurransetilsynet og at bystyret i Oslo ønsker sammenslåingen.

På Klemetsrudanlegget planlegges det å fange 400.000 tonn CO2 årlig, tilsvarende 90 prosent av anleggets utslipp. Det forventes imidlertid en økning i fangstvolumet ettersom Klemetsrud har planer om å øke produksjonen og dermed vil også CO2-utslippene ved anlegget øke.

Oslo kommune har en ambisiøs klimamålsetting, og CO2-fangst ved Klemetsrudanlegget vil gi et betydelig bidrag til kommunens CO2-utslippsreduksjoner.

Energigjenvinning har et stort vekstpotensial da det innføres restriksjoner på avfallsdeponi i Europa og man forventer at flere nye energigjenvinningsanlegg vil bygges for å brenne dette avfallet. CO2-fangst på et energigjenvinningsanlegg vil kunne demonstrere såkalt BIO-CCS (det vil si CO2-fangst fra forbrenning av organisk avfall som dermed tar CO2 ut fra det naturlige kretsløpet) Slik kan CO2-håndtering på Klemetsrudanlegget bidra til viktig læring for en fremtidsrettet bransje.

For mer informasjon.

Gassnova © 2017