CO2-fangst

  Redigert_Juni 2017
CO2-fangst studeres i dag ved tre industriutslipp i Norge: ved Norcems  sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og ved Klemetsrudanlegget AS.
 

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til de tre fangstaktørene:

I april ble det kjent at alle disse tre får støtte til arbeid med videre studier. Fremover vil CO2-fangstanleggene planlegges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater.

Til høsten besluttes hvor mange som eventuelt går videre fra konseptfasen til neste fase av planleggingen, som kalles forprosjektering. Dette vil avhenge av resultatet fra konseptstudiene, bevilgninger til forprosjektering i statsbudsjettet og fangstaktørenes kommersielle vurderinger.

Gassnova skal ha ansvar for gjennomføringen av prosjektet gjennom konseptfasen og forprosjektering. Prosjektet skal gjennomføres etter de enkelte industriaktørers prosjektmodeller.

Gassnova © 2017