CO2-fangst

  Redigert: Desember 2017
CO2-fangst er studert ved tre industriutslipp i Norge: ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.
 

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til de tre fangstaktørene:

Alle disse tre leverte sine konseptstudier for CO2-fangst høsten 2017. Der ble CO2-fangstanleggene planlagt i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater enn i mulighetsstudien.

Hvor mange som eventuelt går videre fra konseptfasen til neste fase av planleggingen, som kalles forprosjektering, skal Stortinget ta stilling til våren 2018. Dette vil også avhenge av om industriaktørene finner det kommersielt interessant å delta i det videre løpet.

Gassnova har ansvar for gjennomføringen av prosjektet gjennom konseptfasen og forprosjektering. Prosjektet skal gjennomføres etter de enkelte industriaktørers prosjektmodeller.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring