Gassnovas CO2-håndteringsprosjekter

CCS-prosjekter; CCS  
Gassnova har forvaltet statens interesser i de avsluttede fullskala-prosjektene på Mongstad og Kårstø. Dette har gitt oss viktige erfaringer som vi og andre kan dra nytte av i arbeidet med fremtidige CO2-håndteringsprosjekter.

​​​​

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Den rødgrønne regjeringen besluttet å avslutte fullskala-prosjektet på Mongstad 20. september 2013.

Gassnova arbeidet i perioden 2011-2013 med den norske CCS-studien (NCCS). Hensikten med studien var å se på muligheten for fullskala CO2-håndtering i Norge utover prosjektet på Mongstad

Gassnova har arbeidet med løsninger for transport og lagring av CO2 både fra Kårstø og Mongstad og har utredet flere lagringslokasjoner i Nordsjøen

Et viktig mål er å dele erfaringene og kunnskapene Gassnova har opparbeidet seg med hele det internasjonale CCS-miljøet. Slik kan de norske fullskala-prosjektene som ikke har blitt realisert, bidra til at fremtidens CCS-prosjekter lykkes.

 

Gassnova © 2017