Fullskala CO2-håndtering i Norge

  Oppdatert: Juni 2017
Gassnova arbeider med å få på plass det som kan bli Europas første industrielle CO2-hånderingsprosjekt. Prosjektet skal vise at CO2-håndtering er mulig og trygt å gjennomføre.

​​​​

 

Slik kan det banes vei for at denne helt nødvendige klimaløsningen kan tas i bruk i Europa og resten av verden.

 

Mulighetsstudien fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved tre industriutslipp i Norge: ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Alle disse tre er per i dag i gang med konseptstudier.

Det planlegges å frakte CO2 med skip fra utslippspunktene til et landanlegg knyttet opp til lageret. CO2 skal lagres i Smeaheia-området som ligger øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

I mulighetsstudien ble planleggings- og investeringskostnadene for en fullskala CO2-håndteringskjede estimert å være mellom 7,2 og 12,6 mrd. kroner (eks. mva.). Planleggings- og investeringskostnadene vil blant annet avhenge av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra, og hvor mange transportskip som behøves. Driftskostnadene varierer mellom om lag 350 og 890 MNOK per år. Et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent ligge til grunn for estimatene.

Et underlag for en investeringsbeslutning (DG3) for fangst, transport og lagring skal være ferdig i høsten 2018 slik at Stortinget kan fatte en investeringsbeslutning våren 2019. Anlegget kan da etter planen settes i drift i 2022.

Gassnova © 2017