To CCS-prosjekter klare for neste trinn i UK

Peterhead; CCS-prosjekter; UK  
Shell har signert en avtale med Storbritannias regjering for videreføring av CCS-prosjektet Peterhead. Dette er det andre prosjektet i rekken som får støtte i Storbritannias konkurranse om å kommersialisere CCS.
Peterhead
Foto: Shell

Shells CCS-prosjekt for gasskraftverket Peterhead får støtte til å finansiere en såkalt FEED-studie som skal vare frem til 2015. Studien er en detaljert planlegging av prosjektet, som vil gi eierne nok informasjon til å bestemme om det bør fattes en investeringsbeslutning. Dersom prosjektet blir gjennomført, regner eierne med å fange 10 millioner tonn CO2 over 10 år. Dette vil generere nok ren elektrisitet til 500 000 husstander i året. Hvis de lykkes, vil prosjektet trolig bli den første fullskala CCS-kjeden fra et gasskraftverk i verden.

Dette er det andre CCS-prosjektet som får støtte av myndighetene i Storbritannia, som har satt av en milliard pund til å få frem fullskala CCS-prosjekter. WhiteRose fikk kontrakt rett før jul.  

Selv om dette var ventet, er det gledelig at det nå er to prosjekter under utvikling i Storbritannia, sier administrerende direktør Tore Amunden i Gassnova.

Shell er partner på Teknologisenteret på Mongstad (TCM) og arbeider sammen med Gassnova som ivaretar den norske stats eierinteresser i TCM.

Fakta om Peterhead:

  • CCS-prosjektet Peterhead er basert på post-combustion fangstteknologi og vil bruke aminer til å fange CO2
  • Ny rørledning fra Peterhead til eksisterende offshore rørledning fra St Fergus til Goldeneye reservoaret, ca. 20 km
  • CO2 vil bli lagret i Goldeneye reservoaret, som ligger ca. 100 km fra land i den ytre Moray Firth, og 2,5 km under havbunnen 
  • Det meste av infrastrukturen for prosjektet er allerede på plass
  • Byggefasen forventes å skape mellom 100 og 150 arbeidsplasser

    Kilde: PM fra Shell
Peterhead; CCS-prosjekter; UK

Gassnova © 2017