Oppfordrer EU til å investere 2,5 mrd euro i infrastruktur for CO2-transport

   
21082013

Hvis ikke EU umiddelbart investerer i infrastruktur for transport av CO2, vil ikke unionen nå sine klimamål, advarer ZEP i en rapport.

​​

 

EU-kommisjonen sier at CCS (Carbon Capture and Storage) er vesentlig for at unionens klimamål skal nås. CCS i stor skala vil kreve en infrastruktur som kan transportere hundrevis av millioner tonn CO2 hvert år fra kraftverk og tungindustri til lagringssteder over hele Europa. Som følge av lang ledetid – det vil ta 6-10 år å bygge rørledninger og modne frem lagringssteder – må utbyggingen starte nå, altså før CCS tas i bruk i stor skala. Det kommer frem i en ny rapport fra Zero emissions plattform (ZEP), som er rådgiver for EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til CCS.

Uavklarte spørsmål rundt lagring, har bidratt til å stikke kjepper i hjulene for CCS-prosjekter i Europa. Umiddelbar politisk handling trengs for å overkomme de eksisterende barrierene mot investering i CCS, ifølge ZEP. Det anbefales at myndighetene gjennomfører fem punkter:

  • Etablerer kortsiktige insentiver utover kvotesystemet for å gi mindre risiko for tidlige prosjekter.
  • Bidra med finansiering for å utvikle CO2-infrastruktur som ikke utelukkende er knyttet opp mot ett spesifikt fangstanlegg.
  • Gjøre finansiering av CO2-infrastruktur til en integrert del av EUs Energy Infrastruture Package.
  • Legge til side krav om å tilrettelegge for tredjeparts-tilgang for CO2-lager for tidlige prosjekter.
  • Medlemsland som ikke har ratifisert OSPAR og London-protokollen må gjøre det umiddelbart for å sikre at CO2 kan transporters over landegrenser.
 

Gassnova © 2017