Stilling ledig

  Oppdatert januar 2019
Gassnova har for tiden ledig stilling som Fagrådgiver for geologisk lagring av CO2.
 

​Fagrådgiver for geologisk lagring av CO2


Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Vi er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet og vi koordinerer og følger opp arbeidet med det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og lagring. I tillegg arbeider Gassnova med utvikling og anvendelse av teknologi innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT-Demo og Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Vi arbeider på globale og nasjonale arenaer.

Som fagrådgiver vil du inngå i et tverrfaglig team som følger opp statens interesser innen forskning og utvikling av CO2-håndtering (CCS) i Norge. Du må være en person med bred geofaglig erfaring som er opptatt av å samarbeide med andre fagdisipliner og komplementere den ekspertisen vi allerede har.

Norge besitter en unik kompetanse og ressurser som gjør oss i stand til å utforske CCS-løsninger på en måte få andre land kan. Regjeringen støtter utvikling av en hel CCS-verdikjede i Norge og Gassnovas oppgave er å koordinere prosjektet på statens vegne, samt følge opp industriaktørenes arbeid. Du vil med din erfaring og kompetanse dermed utgjøre et viktig og merkbart bidrag i dette arbeidet. Vi i Gassnova arbeider ofte tverrfaglig og tror at du trenger en bred petroleumsfaglig- og teknisk innsikt for å kunne følge ulike aspekter ved utbyggingsprosjektet på en god måte.

Gassnova har også ansvar for å gi støtte til teknologiutvikling i regi av forskningsprogrammet CLIMIT. Denne oppgaven består i å ha dialog med og veilede potensielle søkere, saksbehandle søknader og følge opp demo-prosjekter i gjennomføringsfasen. Til denne oppgaven er det viktig å ha bred oversikt over geofaget, være faglig nysgjerrig og interessert i å videreutvikle nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

Du vil over tid kunne bidra i begge disse innsatsområdene.

Du er en person med:

  • et ønske om å bidra til videreutviklingen av fangst og lagring av CO2
  • bred geofaglig bakgrunn, kompetanse og erfaring
  • lang og relevant erfaring innen leting, reservoar- og feltutvikling offshore
  • interesse for å holde deg faglig oppdatert og sette deg inn i nye problemstillinger

Hvorfor jobbe hos oss?

Som fagrådgiver i Gassnova vil du ha mulighet til å påvirke faglig utvikling innen ditt fagfelt. Gjennom fullskala-prosjektet får du delta i et av de virkelige komplekse prosjektene i Norge som kan bli et sentralt virkemiddel for sikre klimaet for kommende generasjoner. Involveringen i CLIMIT-programmet gir deg en unik mulighet til å prege forskningen innenfor CCS.

For mer informasjon

Kontaktinformasjon

 

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring