Stilling ledig

  Oppdatert 29. mai 2018
Gassnova har for tiden ledig stilling som: Kommunikasjonssjef og Senior prosjektleder
 

Kommunikasjonssjef

Søknadsfrist: 10. juni

Kommunikasjonssjefen skal lede kommunikasjonsarbeidet i Gassnova og formidle kunnskap om teknologiens muligheter. Du vil ha ansvar for Gassnovas samlede kommunikasjonsvirksomhet og lede en avdeling på tre medarbeidere, sitte i direktørens ledergruppe og samarbeide tett med direktøren og fagmiljøene.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede kommunikasjonsavdelingen i Gassnova
 • Delta i ledergruppen
 • Overordnet ansvar for det strategiske kommunikasjonsarbeidet
 • Samarbeide tett med fagmiljøene
 • Mediekontakt – tilrettelegge for direktøren som ansiktet utad
 • Bidra operativt i avdelingens tjenesteleveranser
 • Sette dagsorden i aktuelle saker på vegne av Gassnova
 • Koordinere utspill og forskningsformidling
 • Samordne kommunikasjonsressursene internt

Kompetanse/erfaring

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole – medie- og/eller kommunikasjonsfag er en fordel
 • Ledererfaring med gode resultater - evner å få med deg folk, kommuniserer godt, motiverer og inspirerer andre.
 • Du er trygg i rollen og har faglig integritet
 • Du forstår samspillet mellom fag og politikk og Gassnovas rolle
 • Bred kommunikasjonsfaglig erfaring - strategisk, målrettet og operativ
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Dyktig kommunikator internt og eksternt
 • Jobber godt med SoMe og digitalt utviklingsarbeid innen eget fagområde

Gassnova tilbyr:

 • Muligheten til å ta del i et viktig pionerarbeid av stor betydning for miljøet
 • En krevende og spennende stilling med et solid støtteapparat i organisasjonen og kolleger som vil yte sitt ytterste for å bidra til de beste løsninger
 • Fleksibilitet i utformingen av egen rolle
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted er Porsgrunn, men det er en god del reisevirksomhet i forbindelse med kundeaktiviteter, konferanser og møter med samarbeidspartnere i inn- og utland som må påregnes.

For mer informasjon, kontakt våre seniorrådgivere:

Wenche Rasch + 47 99 59 50 13 og Trond Boe-Tangen + 47 91 74 38 00

Søk på jobbene via www.experis.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Senior prosjektleder

Søknadsfrist: 17. juni 2018

Regjeringen vil bidra til å utvikle kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en fullskala CO₂-håndteringsprosjekt i Norge som gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Fangst og lagring av CO₂ er, i tillegg til å være et av fem satsingsområder for regjeringen sin klimapolitikk, også en del av regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og havstrategi.

Gassnova har ansvaret for å lede fullskalaprosjektet gjennom hele utviklingsfasen, samt gjennomføre konkurransen og inngå avtaler med industriaktørene. Både konsept-, forprosjekterings-, og byggefasen vil organiseres som et prosjekt med en prosjektleder og en prosjektorganisasjon. Gassnova søker en senior prosjektleder med solid erfaring fra gjennomføring av komplekse og omfattende prosjekter med viktige samfunnsfaglig og politisk interesse. Det anses som en fordel med erfaring fra landbasert industri og/eller erfaring fra gjennomføring av prosjekter i det offentlige som byggherre eller prosjekteier.

Stillingen er lokalisert i Porsgrunn, og vil rapportere til Tove Dahl Mustad, Leder avdeling for fullskala CO2-håndtering.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ledelse-, styring og kontroll av fullskala prosjektet i forprosjekteringen og byggefasen, inkludert idriftsettelse
 • Utarbeide og vedlikeholde en overordnet prosjektplan som samordner kjeden med fangst, transport og lagring av CO2
 • Etablere en overordnet prosjektgjennomføringsstrategi
 • Bistå i utarbeidelse av underlag for investeringsbeslutning i Stortinget
 • Etablere og vedlikeholde en gjennomgående designbasis for CO2-håndteringskjeden 

Kompetanse/erfaring/egenskaper

 • Relevant utdannelse på masternivå eller høyere
 • Minimum 10 års erfaring som prosjektledererfaring med gjennomføring av større prosjekter, gjerne fra både konseptstudier/forprosjektering og byggeprosjekter
 • Det anses som en fordel med erfaring fra landbasert industri og/eller erfaring fra gjennomføring av prosjekter i det offentlige som byggherre eller prosjekteier
 • Kjennskap til politiske prosesser og samfunnsfaglig innsikt er en fordel
 • Motiverende lederstil
 • Resultatorientert
 • Evne til å se helhet og tenke langsiktig
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
  Bør beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Gassnova tilbyr

Muligheten til å ta del i et viktig pionerarbeid av stor betydning for miljøet
En krevende og spennende stilling med et solid støtteapparat i organisasjonen og kolleger som vil yte sitt ytterste for å bidra til de beste løsninger
Gode pensjons- og forsikringsordninger


For mer informasjon, kontakt våre seniorrådgivere:

Torill Elise Dahl Høgheim - 90 69 39 83 og Trond Boe-Tangen - 91 74 38 00

Søk på jobbene via www.experis.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Gassnova © 2017