Stilling ledig

stilling Oppdatert juni 2017
Gassnova har for tiden to ledige stilling: Kommunikasjonsrådgiver og administrerende direktør på CO2 Teknologisenter Mongstad.
CO2 Teknologisenter Mongstad

​CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)

Foto: Helge Hansen

Er du god på sosiale medier, kommunikasjon og samfunnsforståelse?

En av Norges, og verdens, viktigste samfunnsoppgaver for fremtiden, trenger deg!
Det vil bli krevende, morsomt, variert og ikke minst lærerikt. Det vil kreve engasjement og gode serviceholdninger utover det vanlige. Er du klar for dette?

Dine viktigste ansvarsområder vil være som innholdsprodusent og tekstforfatter på sosiale medier og å skrive taler og innlegg i tillegg til andre løpende kommunikasjonsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for samfunnskontakt gjennom sosiale medier og å arbeide operativt med publisering på disse
 • Sørge for størst mulig synlighet og optimal oppmerksomhet i alle kanaler ved å lage videointervjuer, skrive innlegg, osv
 • Overvåke sosiale medier og besørge svar der det er riktig
 • Skrive taler og produsere innlegg for Administrerende direktør i tett samarbeid med fagavdelingene
 • Forberede og delta på reiser og arrangementer med Administrerende direktør og bidra til ønsket kommunikasjon og relasjonsbygging

For mer informasjon om stillingen (Skagerak Consulting).

Leder for verdens største testanlegg for CO2-fangst     

TCM er verdens største senter for testing av og forbedring av CO2-fangstteknologier. Tilegnet kunnskap vil berede grunnen for CO2-fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

Som leder for TCM er du svært sentral i arbeidet med å utvikle teknologi for å bekjempe klimaforandringer og arbeidet har således stor samfunnsmessig betydning.

Lederens viktigste oppgave er å sørge for å skaffe oppdrag internasjonalt for å teste ut teknologier, formidle kunnskap til verden og teknologiens muligheter for formålet, sørge for god drift ved anlegget, lede organisasjonen på en god måte og sikre godt samarbeid med eierne og partnerne.

Lederen for TCM vil typisk tilbringe fire dager pr uke på Mongstad eller på reise og en dag per uke hos Gassnova i Porsgrunn.
 

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for driften av selskapet og anlegget
 • Skaffe oppdrag og sikre høy aktivitet på anlegget
 • Bidra til utvikling av effektiv teknologi for formålet
 • Formidle kunnskap til verden om teknologiens muligheter
 • Ledelse av organisasjonen med 60 ansatte
 • Sikre trygg og sikker drift ved anlegget
 • Samarbeide godt med eiere og partnere

For mer informasjon om stillingen (Skagerak Consulting)

Gassnova © 2017