Styret

Gassnova; styret Revidert: 01.07.2017
Gassnova SF er et statsforetak med sektorpolitiske målsettinger. Gassnova skal ivareta statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2, og har ikke erverv som formål.
 

Foretakets arbeid utføres i tett dialog med Olje- og
energidepartementet (OED) som oppdragsgiver og eier.

Styremedlemmer       

  • Morten Ruud (leder)
  • Marianne Holmen (nestleder)
  • Alfred Nordgård
  • Trond Moengen
  • Cathrine Brekke
  • Ståle Aakenes (ansattes representant)

Gassnova © 2018