Styret

Gassnova; styret Revidert: 01.07.2018
Gassnova SF er et statsforetak med sektorpolitiske målsettinger. Gassnova skal ivareta statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2, og har ikke erverv som formål.
 

Foretakets arbeid utføres i tett dialog med Olje- og
energidepartementet (OED) som oppdragsgiver og eier.

Styremedlemmer       

  • Morten Ruud (leder)
  • Marianne Holmen (nestleder)
  • Cathrine Brekke
  • Kjell Olav Kristiansen
  • Trond Moengen
  • Ståle Aakenes (ansattes representant)

Gassnova © 2019

Personvernserklæring