Ledelse

Ledelse Redigert: 14.10.2019
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og –modning på bred basis og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for CO2-håndtering.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Trude Sundset

Trude Sundset har vært administrerende direktør i Gassnova siden 1. januar 2016.  

Hun har 30-års erfaring fra næringslivet, med hovedvekt på energi-, miljø- og klimaspørsmål. Hennes mangeårige ledererfaring inkluderer både forretningsutvikling, feltutvikling i olje- og gassektoren og forskningsledelse og -utvikling. Sundset har styreerfaring fra organisasjoner og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Hun har opparbeidet seg et bredt nettverk og har god erfaring i internasjonalt samarbeid.

Sundset er sivilingeniør i teknisk fysikalsk kjemi, fra NTH (nå NTNU).

Rune_G_Hansen_liten.jpg

Rune Gutteberg Hansen

Rune Gutteberg Hansen leder kommunikasjon

Rune Gutteberg Hansen har bakgrunn fra endringsledelse, strategiutvikling, kommunikasjon og omdømmeutvikling for nasjonale og internasjonale virksomheter. Bransjene omfatter både offentlig og privat sektor. Gutteberg Hansen har hatt ansvar som informasjonsdirektør i Volvo Cars, som kommunikasjonssjef i Statnett SF og Coop Norge AS, og som marketingsjef i Dagbladet. Han har også erfaring som rådgiver.

Rune Gutteberg Hansen har utdannelse fra Norges Handelshøyskole, Administrativt Forskningsfond (AFF) og Handelshøyskolen BI. I tillegg har han deltatt på sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Ingrid_liten.jpg

Ingrid Sørum Melaaen

Ingrid Sørum Melaaen er leder for CLIMIT fra 1. mai 2019.

Melaaen har bred og variert erfaring som rådgiver, leder, forretningsutvikler og forsker innenfor prosessindustri og i energibransjen. Hun har hatt ulike stillinger i Skagerak Energi, Borealis og SINTEF, og kommer fra stilling som senior teknologi rådgiver i Gassnova, der hun har vært siden 2017.

Melaaen er utdannet ved NTH (NTNU), er sivilingeniør fra Kjemiteknikk og har dr.ing. grad innenfor fagfeltet LNG teknologiutvikling.

​Tove Dahl Mustad

Tove Dahl Mustad er leder for fullskalaavdelingen i Gassnova. Hun har jobbet i Gassnova siden 2008.

Mustad har hatt flere ulike lederstillinger i Gassnova. Hun var blant annet ansvarlig for fullskalaprosjektet både i idé- og mulighetsstudiefasen og har ledet avdelingen «Eksterne relasjoner». Hun har også vært prosjektleder. Tidligere har hun hatt ulike posisjoner innen olje-, gass- og petrokjemisektoren, blant annet i Ineos, Borealis og Statoil.

Mustad er sivilingeniør i prosessteknologi fra Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Sørøst-Norge).

Elisabeth_liten.jpg​​

Elisabeth Klerck Nilssen

Elisabeth Klerck Nilssen er leder for strategi.

Klerck Nilssen har bred erfaring fra ledelse, forretningsutvikling, kommunikasjon og strategi. De siste årene har hun bygget opp virksomhet innen teknologi og fornybar energi i Afrika. I tillegg har hun gjennom konsulentvirksomhet ledet strategiarbeid og innovasjonssatsinger for flere store virksomheter. Klerck Nilssen har bakgrunn som journalist fra økonomiredaksjonen i NRK, fra PR- bransjen samt som kommunikasjonsdirektør i Hovedorganisasjonen Virke.

Klerck Nilssen har Executive MBA fra Handelshøyskolen i Bergen, en first class Bachelor of Arts innen journalistikk og management fra University of Stirling i Skottland og  statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

​Ingveig Slettebø 

​Ingveig Slettebø er leder for stabsavdelingen i Gassnova. Hun ble ansatt som økonomisjef i Gassnova i 2008, og fikk i 2013 også ansvaret for stabsfunksjonene.

Slettebø har variert og bred erfaring fra petrokjemi-, olje- og gassindustri der hun har arbeidet innenfor ledelse, økonomistyring og kontroll, både i relasjon til løpende drift, større utbyggingsprosjekter og forskning og utvikling.

Slettebø er siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH).

Roy_Vardheim.jpg

Roy Vardheim

Roy Vardheim er leder for Gassnovas eieroppfølgingsavdeling for Teknologisenter Mongstad (TCM) samt styreleder i TCM. Han startet i jobben i 2017 og kom da fra stillingen som administrerende direktør i TCM. Han er også styreleder i Grenland Havn.

Vardheim har bred erfaring fra toppledelsen i flere selskaper. Han har blant annet vært administrerende direktør i Norske Skog Saugbrug AS og i Borealis. Han har også internasjonal erfaring som toppleder, blant annet fra Borouge i Midtøsten og BIS i Skandinavia.

Vardheim er sivilingeniør i Industriell kjemi fra NTH (nå NTNU).

Gassnova © 2019

Personvernserklæring