Ledelse

Ledelse Redigert: 01.01.2017
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og –modning på bred basis og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for CO2-håndtering.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen
Trude Sundset

Trude Sundset

Trude Sundset er administrerende direktør i Gassnova. Hun har 30-års erfaring fra næringslivet, med hovedvekt på energi-, miljø- og klimaspørsmål. Hennes mangeårige ledererfaring inkluderer både forretningsutvikling, feltutvikling i olje- og gassektoren og forskningsledelse og -utvikling. Sundset har styreerfaring fra organisasjoner og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Hun har opparbeidet seg et bredt nettverk og har god erfaring i internasjonalt samarbeid. Sundset er sivilingeniør i teknologi, fysikalsk kjemi, fra NTH, Norges Tekniske Høyskole, Trondheim (Nå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU).

Torund_Bryhn_liten_Foto_Styrk_Fjaertoft.jpg

Torund Bryhn

Torund Bryhn er leder for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Gassnova. Hun kom til Gassnova i 2016. Hun har 15 års erfaring fra kommunikasjon, krisehåndtering og relasjonsarbeid fra både politikk og næringsliv nasjonalt og internasjonalt.
Bryhn har en BSc i statsvitenskap fra Wheaton College, Illinois, USA og en MSc i strategisk kommunikasjon fra Columbia Universitet i New York.

Bryhn startet sin karriere i Washington, DC, som forsker innen offentlig politikk i USA og fortsatte karrieren innen kommunikasjon og medierelasjoner, derav tre år som pressesjef ved Kongressen. Siden 2008 har Bryhn arbeidet i Norge med ledelse av kommunikasjonsavdelinger i forskjellige næringer innen olje- og gassektoren.

​Eirik Harding Hansen

Eirik Harding Hansen er engasjementsleder for CO2 Teknologisenter Mongstad.

Eirik har arbeidet for Gassnova siden 2008 og hovedsakelig vært engasjert i arbeidet med transport- og lagringsprosjekter og forretningsutvikling i et bredt samarbeid med leverandørindustri og bransjen forøvrig. Han har tidligere erfaring fra flere posisjoner i offentlig sektor før han begynte i Gassnova. Harding Hansen er utdannet som jurist ved Universitetet i Oslo.

​Tove Dahl Mustad

Tove Dahl Mustad er leder for Fullskala CO2-håndtering.

Tove begynte i Gassnova i 2008 i prosjektlederroller både innen fangst-, transport- og lagringsprosjekter. Mustad er sivilingeniør i prosessteknologi fra Høyskolen i Telemark og har 20 års erfaring fra forskjellige posisjoner i olje-, gass- og petrokjemisektoren før hun kom til Gassnova.  

​Ingveig Slettebø Rembar

​Ingveig Slettebø Rembar har siden 2008 vært økonomisjef i Gassnova, og siden 2013 også ansvaret for stabsfunksjonene. Rembar er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har variert og bred erfaring innenfor økonomistyring og kontroll. Rembar har arbeidet i petrokjemi-, olje- og gassindustri der hun har fulgt både løpende drift, større utbyggingsprosjekter og forskning og utvikling. 

​Hans Jørgen Vinje

Hans Jørgen Vinje er leder for CLIMIT. 

Vinje er sivilingeniør prosessautomasjon fra Høyskolen i Telemark. Han har 10 års erfaring fra forskjellige posisjoner i prosessindustrien etterfulgt av nærmere 10 år i et programutviklingsselskap med utvikling av både verktøy og driftsprogrammer for industri og helsevesen.

Gassnova © 2017