Ledelse

Ledelse Redigert: 16.04.2018
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og –modning på bred basis og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for CO2-håndtering.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen
Trude Sundset

Trude Sundset

Trude Sundset har vært administrerende direktør i Gassnova siden 1. januar 2016.  

Hun har 30-års erfaring fra næringslivet, med hovedvekt på energi-, miljø- og klimaspørsmål. Hennes mangeårige ledererfaring inkluderer både forretningsutvikling, feltutvikling i olje- og gassektoren og forskningsledelse og -utvikling. Sundset har styreerfaring fra organisasjoner og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Hun har opparbeidet seg et bredt nettverk og har god erfaring i internasjonalt samarbeid.

Sundset er sivilingeniør i teknisk fysikalsk kjemi, fra NTH (nå NTNU).

​Tove Dahl Mustad

Tove Dahl Mustad er leder for fullskalaavdelingen i Gassnova. Hun har jobbet i Gassnova siden 2008.

Mustad har hatt flere ulike lederstillinger i Gassnova. Hun var blant annet ansvarlig for fullskalaprosjektet både i idé- og mulighetsstudiefasen og har ledet avdelingen «Eksterne relasjoner». Hun har også vært prosjektleder. Tidligere har hun hatt ulike posisjoner innen olje-, gass- og petrokjemisektoren, blant annet i Ineos, Borealis og Statoil.

Mustad er sivilingeniør i prosessteknologi fra Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Sørøst-Norge).

​Ingveig Slettebø Rembar

​Ingveig Slettebø er leder for stabsavdelingen i Gassnova. Hun ble ansatt som økonomisjef i Gassnova i 2008, og fikk i 2013 også ansvaret for stabsfunksjonene.

Slettebø har variert og bred erfaring fra petrokjemi-, olje- og gassindustri der hun har arbeidet innenfor ledelse, økonomistyring og kontroll, både i relasjon til løpende drift, større utbyggingsprosjekter og forskning og utvikling.

Slettebø er siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH).

Roy_Vardheim.jpg

Roy Vardheim

Roy Vardheim er leder for Gassnovas eieroppfølgingsavdeling for Teknologisenter Mongstad (TCM) samt styreleder i TCM. Han startet i jobben i 2017 og kom da fra stillingen som administrerende direktør i TCM. Han er også styreleder i Grenland Havn.

Vardheim har bred erfaring fra toppledelsen i flere selskaper. Han har blant annet vært administrerende direktør i Norske Skog Saugbrug AS og i Borealis. Han har også internasjonal erfaring som toppleder, blant annet fra Borouge i Midtøsten og BIS i Skandinavia.

Vardheim er sivilingeniør i Industriell kjemi fra NTH (nå NTNU).

​Hans Jørgen Vinje

Hans Jørgen Vinje er leder for forskningsprogrammet CLIMIT. Han har jobbet i Gassnova siden 2009 og hatt ulike roller i selskapet.

Vinje har blant annet vært engasjementsleder for Teknologisenteret på Mongstad og delprosjektleder for CO2-fangst i mulighetsstudien for fullskala CCS. Han har 10 års erfaring fra forskjellige posisjoner i prosessindustrien etterfulgt av nærmere 10 år i et programutviklingsselskap som utviklet drift- og ledelsesverktøy for industri og helsevesen.

Vinje er sivilingeniør prosessautomasjon fra Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Sørøst-Norge).

Gunnar Angeltveit

Gunnar Angeltveit leder kommunikasjonsavdelingen i Gassnova.

Angeltveit har bred bakgrunn innen politisk kommunikasjon, samfunnskontakt, mediekontakt, markedsføring, beredskap og krisehåndtering. De siste 20 årene har han vært leder og spesialrådgiver i flere kommunikasjonsbyråer. Angeltveit har også ledet Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet, han har vært pressetalsmann for flere statsråder, kommunikasjonsleder i Aksjonsutvalget for Staten, leder for Regjeringens kriseinformasjonsenhet og reporter i NRK.

 

Torund_Bryhn_liten_Foto_Styrk_Fjaertoft.jpg

Torund Bryhn

Torund Bryhn leder for myndighets- og samfunnskontakt i Gassnova. Hun startet i Gassnova i 2016.

Hun har 15 års erfaring fra kommunikasjon, krisehåndtering og relasjonsarbeid fra både politikk og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Bryhn startet sin karriere i Washington, D.C., som forsker innen statsvitenskap i USA og fortsatte karrieren innen kommunikasjon og medierelasjoner, derav tre år som pressesjef ved Kongressen. Siden 2008 har Bryhn arbeidet i Norge med ledelse av kommunikasjonsavdelinger innen olje- og gassektoren.

Bryhn har en BSc i statsvitenskap fra Wheaton College, Illinois, USA og en MSc i strategisk kommunikasjon fra Columbia Universitet i New York.

Gassnova © 2017