Organisasjon

statsforetak Redigert: 01.01.2016
Gassnova har fått ansvar for et dugnadsprosjekt få andre land enn Norge kunne satt i gang. Å finne fremtidens CO2-svar krever store ressurser.
Gassnova jobber med fangs av CO2
Foto: iStock.

Gassnovas overordnede mål ligger fast: vi skal bidra til å videreutvikle og modne løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at kloden fortsatt blir beboelig for kommende generasjoner.

GASSNOVA har i dag ca. 42 ansatte. Til sammen har vi bred og spesialisert kompetanse og lang erfaring fra forskning og industri.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring