Offentlig journal

Offentleglova  
Gassnova SF sine saksdokumenter er etter 1. januar 2009 underlagt Offentleglova med unntak av dokumenter knyttet til forvaltning av statens interesser i CO2-håndteringsprosjekter hos Gassnova SF (Forskrift til Offentlighetslova §1 andre ledd f)).
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Gassnova SF er ikke pliktet til å legge ut offentlig journal på nett. Ønsker du å få innsyn i vår postjournal, vær snill og henvend deg til oss per e-post og vi vil hjelpe deg videre.

  • Offentlig journal fås ved henvendelse til e-post: postmottak@gassnova.no
  • Ved bestilling av dokumenter må henvendelsen inneholde dokumentbeskrivelse eller saks- og dokumentnummer og skje via e-post: postmottak@gassnova.no
  • Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel

Gassnova © 2019

Personvernserklæring