Grafisk profil

grafisk profil; logo  
Logo, farger, bilder, illustrasjoner, dekor og andre designelementer skal kommunisere verdiene Gassnova SF står for. Profilen skal sikre at Gassnova fremstår på en enhetlig og konsekvent måte.
Gassnova grafikk
Gassnovas logo

Logoen til Gassnova skal fremstå klart og tydelig. Logoen skal aldri brukes mindre enn 11 millimeter i bredden. Det skal være et lite felt omkring logoen som skal være fri for andre elementer.

Last ned Gassnovas logo her (.jpg).

Kontakt oss om du skulle trenge andre varianter av logoen.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring