Kontakt oss

offentlig journal; Nyhetsbrev; grafisk profil Redigert: 01.10.2017
Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.
Foto: iStock.


Telefon: +47 40 00 59 08

E-post: postmottak@gassnova.no

Postadresse: Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn

Besøksadresse: Dokkvegen 10, Porsgrunn Næringspark

Hvordan finne oss? (Gule sider)

Åpningstider: Mandag - fredag: kl 08:00-16:00

Organisasjonsnummer: 991 627 626


Fakturaadresser:


For Gassnova SF:

Gassnova SF - 116152, Visma C/O Visma services Norge AS,

Postboks 6599, 7439 Trondheim

For faktura via e-post: invoice.116152@vismabpo.no

For CLIMIT:

Fond for CO2-håndtering

CLIMIT-Demo

c/o Gassnova SF

Dokkvegen 10

3920 Porsgrunn

E-post: postmottak@gassnova.no

Alle fakturaer til Gassnova skal merkes med referanse (Prosjektnummer, innkjøpsordrenummer eller ansattes initialer). Har du ikke dette tilgjengelig vær snill å ta kontakt med den som har bestilt for å få dette oppgitt. Om ikke referanse er på fakturaen vil fakturaen kunne bli returnert.

 

​Pressekontakter

Torund Bryhn
Leder for Kommunikasjon og Samfunnskontakt
E-post: tb@gassnova.no
Tlf.: +47 468 69 877

Vegar Stokset
Medieansvarlig 
E-post: vs@gassnova.no
Tlf.: +47 952 76 256

​Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT gir Gassnova økonomiske støtte til utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Gassnova forvalter statens interesser i Teknologisenteret på Mongstad og fungerer som rådgiver for myndighetene. Gassnova har videre mye erfaring med planlegging av fullskala CO2-håndtering fra de nå avsluttede prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Gassnova © 2017