Kontakt oss

offentlig journal; Nyhetsbrev; grafisk profil Redigert: 06.04.2018
Telefon: +47 40 00 59 08
E-post: postmottak@gassnova.no

Postadresse: Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn
 


Besøksadresse: Dokkvegen 10, Porsgrunn Næringspark

Hvordan finne oss? (Gule sider)

Åpningstider: Mandag-fredag: Kl. 08:00-16:00

Organisasjonsnummer: 991 627 626

Fakturaadresser:

Gassnova SF – 116152, Azets Insight AS, Postboks 6599, 7439 Trondheim

For faktura via e-post: invoice.116152@vismabpo.no

CLIMIT: Fond for CO2-håndtering, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746,7468 Trondheim

Forsendelsen skal merkes med referansenummer 3470

Alle fakturaer til Gassnova skal merkes med referanse (Prosjektnummer, innkjøpsordrenummer eller ansattes initialer). Har du ikke dette tilgjengelig vær snill å ta kontakt med den som har bestilt for å få dette oppgitt. Om ikke referanse er på fakturaen vil fakturaen kunne bli returnert.

 

​Pressekontakter

Vegar Stokset
Medieansvarlig 
E-post: vs@gassnova.no
Tlf.: +47 952 76 256

Gassnova © 2019

Personvernserklæring