Kontakt oss

offentlig journal; Nyhetsbrev; grafisk profil Redigert: 01.10.2017
Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.
Foto: iStock.


Telefon: +47 40 00 59 08

E-post: postmottak@gassnova.no

Postadresse: Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn

Besøksadresse: Dokkvegen 10, Porsgrunn Næringspark

Hvordan finne oss? (Gule sider)

Åpningstider: Mandag - fredag: kl 08:00-16:00

Organisasjonsnummer: 991 627 626


Fakturaadresser:


For Gassnova SF:

Gassnova SF - 116152, Visma C/O Visma services Norge AS,

Postboks 6599, 7439 Trondheim

For faktura via e-post: invoice.116152@vismabpo.no

For CLIMIT:

Fond for CO2-håndtering, Fakturamottak DFØ,

Postboks 4746,

7468 Trondheim

Forsendelsen skal merkes med referansenummer 3470 

Alle fakturaer til Gassnova skal merkes med referanse (Prosjektnummer, innkjøpsordrenummer eller ansattes initialer). Har du ikke dette tilgjengelig vær snill å ta kontakt med den som har bestilt for å få dette oppgitt. Om ikke referanse er på fakturaen vil fakturaen kunne bli returnert.

 

​Pressekontakter

Vegar Stokset
Medieansvarlig 
E-post: vs@gassnova.no
Tlf.: +47 952 76 256

​Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT gir Gassnova økonomiske støtte til utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Gassnova forvalter statens interesser i Teknologisenteret på Mongstad og fungerer som rådgiver for myndighetene. Gassnova har videre mye erfaring med planlegging av fullskala CO2-håndtering fra de nå avsluttede prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Gassnova © 2017