Gassnova på 1-2-3

Gassnova Redigert: 01.07.2018
GASSNOVA HAR FÅTT et krevende og stort oppdrag av det norske samfunnet: Vi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova jobber med fangs av CO2

​​​​​​Gassnova på 1-2-3

Foto: IstockPhoto
Det er et arbeid som krever at vi er tålmodige og utålmodige på en og samme tid.  Tålmodige fordi vi leder an i arbeidet med ny og eksperimentell teknologi, der man ikke alltid kan lykkes. Utålmodige og nysgjerrige, slik at vi aldri hviler i jakten på de beste løsningene.
 
Gassnova har fått ansvar for et dugnadsprosjekt få andre land enn Norge kunne satt i gang. Å finne fremtidens CO2-svar krever store ressurser. I tillegg har det norske olje- og gasseventyret gitt oss viktig kunnskap og kompetanse. Gevinsten ved å lykkes vil være verd innsatsen.
 

Gassnova har tre innsatsområder 

 1. Teknologiutvikling

  • Forskning- og utviklingsprogrammet CLIMIT skal bidra til at CO2-håndtering blir et kommersielt interessant klimatiltak tidligere enn det som ellers ville være mulig gjennom økonomisk stimulering av forskning, pilot, utvikling og demonstrasjon
  • CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM), verdens største og mest unike senter for demonstrasjon og forbedring av teknologier for CO2-fangst. Her legges til rette for at leverandører kan utvikle sine løsninger før de kommersialiseres.
 2. Fullskala CO2-håndtering

  • Myndighetene har en ambisjon om få på plass et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering innen 2020.
  • Gassnova utreder mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge, både ved eksisterende og potensielle CO2-utslippskilder. Målet er å finne frem til et realiserbart prosjekt.
 3. Rådgivning

  • Gassnova virker som faglig rådgiver og ekspert for myndighetene og de som utformer Norges klimapolitikk.
  • Vi bidrar til at Norge er ledende i verdens klimakamp, og til løsningene som gjør at verden vinner kampen.

Fakta om Gassnova

 • Opprettet i 2005
 • Lokalisert i Porsgrunn
 • Gassnova er underlagt Olje- og energidepartementet og får sine økonomiske midler over statsbudsjettet
 • Administrerende direktør, Trude Sundset
 • Styret til Gassnova består av seks representanter; Morten Ruud(leder), Marianne Holmen (nestleder), Cathrine Brekke, Kjell Olav Kristiansen, Trond Moengen og Ståle Aakenes(ansatte repr.)
 • Gassnova har i dag ca. 40 ansatte. Til sammen har vi bred og spesialisert kompetanse og lang erfaring fra forskning og industri

Gassnova © 2019

Personvernserklæring