Årsmelding 2016

årsmelding Endret: 21.6.2017
CCS: Tiden en inne!

I 2016 ble den historiske Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader ratifisert. Uten CO2-håndtering vil ikke klimamålene som er nedfelt i Paris-avtalen nås.

​CO2 Teknologsenter Mongstad

Foto: Styrk Fjærtoft

Gassnova jobber langs tre akser for å fremme denne klimateknologien som verden snart må ta i bruk i et omfang som monner.

CLIMIT-programmet støtter forsknings- og utviklingsprosjekter som skal forbedre eksisterende teknologi eller fremme fremtidens revolusjonerende løsninger. På Teknologisenteret på Mongstad (TCM) klargjøres fangstteknologier for markedet. Partnerne i TCM – Staten, Statoil og Shell – er enige om et rammeverk for fremforhandling av en ny driftsavtale frem mot 2020. Samtidig leder Gassnova arbeidet som skal føre frem til at det etableres en fullskala CCS-kjede i Norge.

Gassnovas årsmelding 2016

En viktig del av Gassnovas oppdrag er å dele erfaringene vi gjør oss med omverdenen og spre kunnskap. I 2016 var vi representert på en rekke konferanser både innenlands og utenlands. På verdens største konferanse for CCS-teknologier – GHGT 13 – holdt Gassnova hovedinnlegg for over 900 deltakere.

Norge har satt seg som mål å være ledende i arbeidet med CO2-håndtering, og det er stor interesse for den norske CCS-satsingen internasjonalt. Mye taler for at Norge kan få Europas første fullskala CCS-kjede. Målet er at erfaringene man opparbeider seg gjennom et slikt prosjekt og at etableringen av en infrastruktur som kan deles med flere, skal bane vei for nye CCS-prosjekter i Europa og verden for øvrig.

Frem til cirka 2030 vil energieffektivisering, en større andel fornybar energi og overgang fra kull til gass bidra med de største utslippskuttene i verden. Deretter må CCS tas i bruk i stort omfang; både på fossile kraftverk, som det fortsatt kommer til å være mange av, og ikke minst på industriutslipp. For at dette skal kunne skje, må teknologien bli betydelig rimeligere og bedre utprøvd enn i dag. Derfor må vi trå til nå. Tiden er inne for CCS.

Vi har også laget en kortversjon med beskrivelse av våre prosjekter.

Året 2016 Oppsummert

Gassnova © 2017