Gassnovas samfunnsoppdrag

samfunnsoppdrag; statsforetak; Gassnova  
Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.
Fangst, transport og lagring av CO2. Les om Gassnovas store oppdrag.

​​​CO2

Foto: Istock.

Forskning

Gjennom forskningsprogrammet CLIMITgir Gassnova økonomiske støtte til utvikling, demonstrasjon og pilotering av CO2-håndteringsteknologier. Forskningsrådet er ansvarlig for forskningsdelen av programmet. Gassnova leder CLIMIT-sekretariatet. Målet med CLIMIT er å bidra til at denne helt nødvendige miljøteknologien kommer på plass internasjonalt tidligere enn det som ellers ville være mulig.

TCM

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Teknologisenter Mongstad. Teknologisenteret på Mongstad er etablert med et mål om å skape en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst. Gassnova skal legge til rette for at erfaringene kan deles og spres slik at kostnader og risiko for CO2-fangst reduseres.

Fullskala

Statsforetaket har videre erfaring med planlegging av fullskala CO2-håndtering fra de nå avsluttede prosjektene på Kårstø og Mongstad. Gassnova har en viktig rolle i å bidra til at erfaringene og læringen herfra kommer omverdenen til gode.

Rådgiver

Gassnova skal videre gi myndighetene råd i spørsmål vedrørende fangst og lagring av CO2. Regjeringen arbeider med å etablere en ny strategi for CO2-håndtering. Her vil Gassnova ha en viktig rådgivende oppgave. ​

Gassnova © 2018