Nytt skritt mot fullskala CCS i Storbritannia

NER300; Peterhead; White Rose; Storbritannia  
Myndighetene sikrer finansiering av detaljert design og planlegging, en såkalt FEED-studie. Studien vil omfatte både fangst, transport og lagringsløsning for prosjektet.
Mindre co2 gir bedre klima
Foto: iStock.

Publisert: 10122013

White Rose vil bygge et nytt, "state of the art"-kullkraftverk med CO2-håndtering med oxyfuel teknologi. Anlegget vil være samlokalisert og dele infrastruktur med et eksisterende kullkraftverk. Planen er å fange 2 millioner tonn CO2 årlig og sikre 630.000 husstander ren energi. Prosjektet vil være knyttet sammen med en planlagt transport- og lagringsinfrastruktur som vil ha kapasitet til å ta imot CO2 fra fremtidige CCS-prosjekter i området.

Kontrakten kraftselskapet Drax har sikret seg sammen med Alstom, BOC og National Grid er verdt flere millioner britiske pund. White Rose prosjektet er også det eneste CCS-prosjektet som er med i konkurransen om EUs NER-300 midler.

Britiske myndigheter forhandler videre med CCS-prosjektet Peterhead med sikte på en snarlig tildeling av penger til FEED-studie også for dette prosjektet. Peterhead er et CCS-prosjekt basert på post-combustion teknologi, på et eksisterende gasskraftanlegg.

"Myndighetene arbeider med industrien for å skape en ny, kostnadseffektiv CCS-industri fra 2020-tallet", skriver det britiske energi- og klimadepartementet i pressemeldingen. Satsingen foregår langs flere linjer:

  • Konkurranse: Britiske myndigheter har satt av 1 milliard pund for å støtte praktisk erfaring med design, bygging og drift av kommersiell CCS
  • 125 millioner pund til et fireårig program for koordinert forskning, utvikling og innovasjon
  • Reformerer elektrisitetsmarkedet i Storbritannia slik at CCS kan konkurrere med andre energikilder med lave utslipp
NER300; Peterhead; White Rose; Storbritannia

Gassnova © 2017