Nytt samarbeid kan styrke Norges bidrag i klimakampen

   
DNV GL og Teknologisenter Mongstad (TCM) har signert en intensjonsavtale for å kunne tilby felles tjenester til teknologiutvikling innen CO2-fangst.

​Liv Hovem (DNV GL) og Ernst Petter Axelsen (TCM)

Foto: TCM

Tekst: TCM DA

Verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og verifiseringstjenester av teknologier for fangst av CO2. Internasjonale teknologiselskaper kommer til TCM på Mongstad utenfor Bergen for å kunne teste sine teknologier. Nå kan produktene også bli versifisert av DNV GL slik at de kommer raskere ut i markedet.

Det er svært viktig for TCM at teknologileverandørene er satt i stand til å bruke vårt avanserte testanlegg. Verifisering og rådgivningstjenester er en naturlig videreføring av kvalitetssikringstiltakene våre, sier daglig leder i TCM, Ernst Axelsen.

DNV GL og TCM vil også tilby sine tjenester til andre aktører innen CO2-fangst over hele verden.

Vi har allerede jobbet med karbonfangst og lagring i 25 år, så det å tilby internasjonal rådgiving og verifisering sammen med TCM er en naturlig videreføring av vår ekspertise, sier administrerende direktør for olje og gass i DNV GL, Liv Hovem.

DNV GL har sammen med TCM som målsetting at teknologien som testes og verifiseres skal være klar for reell anvendelse i full skala, noe som også stiller krav til globale krav og reguleringer.

DNV GL foretar i sin rapport Energy Transition Outlook en framskrivning av det globale energiforbruket. I henhold til rapporten vil den globale oppvarmingen overstige målene i Paris-avtalen på tross av at verden raskt øker bruken av fornybare energikilder. Bruken av karbonfangst og lagring, sammen med økt energieffektivisering og satsing på fornybar energi, må økes ytterligere dersom man skal hindre klimaendringer tilstrekkelig.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring